Opetus 2017-2018

KURSSIT

PROSEMINAARI: MINÄ, ME JA MUUT – USKONNOLLISET SISÄ- JA ULKORYHMÄT
TUK-203, Seminaari, 4 op
29.11.2017 – 15.03.2018

KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIAN MENETELMÄOPINNOT, KVANTITATIIVISTEN MENETELMIEN RYHMÄ
TUM-M3104, Kurssi, 5 op,
21.11.2017 – 01.02.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

103133 Pääainekurssi (UPE303) Syventävät opinnot Tentti

10615 Uskonnonpedagogiikan perusteet ja edellytykset (UPE301) Syventävät opinnot Tentti

10616 Uskonnonpedagogiikan tutkimus (UPE302) Syventävät opinnot Tentti