Johdatus oikeustieteeseen. Kuvalähde Johannes Jansson/norden.org

Tervetuloa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Johdatus oikeustieteeseen -verkkomateriaaliin!

22.12.2021: Oppimateriaalin käyttö ja päivitys Johdatus oikeustieteeseen -kurssilla on päättynyt eikä materiaali ole enää julkinen.

Tämä verkko-oppimateriaali on tarkoitettu Johdatus oikeustieteeseen -kurssin (5 op) kurssimateriaaliksi. Oppimateriaali on osa kurssikokonaisuutta: kurssin mahdolliset luennot, tehtävät, tämä oppimateriaali sekä muu kurssin opettajan antama oppimateriaali muodostavat kokonaisuuden, jossa on tarkoitus saada yleiskuva oikeustieteestä ja perustietoja muutamasta oikeudenalasta sekä harjoitella oikeustieteen opiskeluun liittyviä perustaitoja. Oppimateriaali ei siten pyri kokonaisuutena tai yksittäisten oikeudenalojen osalta olemaan kattava tietopaketti, vaan materiaali on tarkoitettu kurssin opettajan tuella hyödynnettäväksi kurssin osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimateriaali koostuu yleisemmin oikeustieteen yleisiin oppeihin ja teoriaan, taustaperiaatteisiin sekä oikeudelliseen ratkaisutoimintaan liittyvistä osioista (Oikeustiede ja oikeudellinen ajattelu, Lainoppi ja oikeudenalat, Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu sekä Oikeuden kontekstit, kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen) sekä eri oikeudenaloja yleisesti esittelevistä osioista (valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, yksityisoikeus, työoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus). Oppimateriaali ei siten kata oikeustieteen kaikkia tai edes keskeisiäkään oikeudenaloja. Mukaan on valittu oikeudenaloja niin yksityisoikeuden kuin julkisoikeudenkin aloilta, ja kursseilla opiskelijalla on useimmiten mahdollisuus valita niistä ne oikeudenalat, jotka häntä oikeustieteen opiskeluun tutustuvana enimmin kiinnostavat. Kunkin tekstin yhteyteen on koottu vinkkejä aihetta koskevasta oppikirjallisuudesta tai artikkeleista, joiden avulla aiheeseen perehtymistä voi kiinnostuessaan jatkaa.

Kirjoittajat:
Kristina Andström, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Paula Klami-Wetterstein, Turun yliopiston Avoin yliopisto
Ilona Nieminen, Helsingin yliopisto Avoin yliopisto
Mia Oksala, Turun yliopiston Avoin yliopisto
Anni Tuomela, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Tero Virtakainen, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Tuotanto: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Turun yliopiston Avoin yliopisto
Julkaisija: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto  31.8.2015,
Kaikki materiaalit päivitetty 11.9.2017
Lisäksi:

Prosessioikeus-materiaalia päivitetty 14.8.2018
Rikosoikeus-materiaalia päivitetty 17.9.2018
Yksityisoikeus-materiaalia päivitetty 21.9.2018

Verkkomateriaalin ylläpito:
Anne Pääkkönen, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto