CODEG

CODEG – The commercial determinants of harm in digital gambling project

The commercial supply of digital gambling causes harm to individuals and society. The burden of harm has intensified as competition online has pushed for increasingly fast and instant game products. Commercial operating logic separates supply chains from operators to global suppliers and value chains are separated from the production and distribution. The share of governments in the excess profits from gambling, the surplus, diminishes at the expense of private profits and financial gain.

This study focuses on these commercial determinants of harm of the digital gambling markets by focusing on the implications of the commercial supply of digital gambling on game product intensity, the economy of surplus, and value or supply chains.

Theoretically the project explains the digital gambling supply the theory of asymmetric markets, extending its domain from asymmetries of information to asymmetries of transaction and buyer-seller positions.

The project will identify commercial determinants that impact how value circulates in the gambling economy, and their consequent challenges for regulation.

___________________________________________________________________

Suomeksi:

Digitaalisten rahapelien kaupallinen tarjonta aiheuttaa merkittäviä haittoja yksilöille ja yhteiskunnille. Haitat ovat voimistuneet etenkin yhä nopeampien pikapelituotteiden yleistyttyä kilpailuilla verkkomarkkinoilla. Kaupallisen toimintalogiikan myötä pelioperaattoreiden rooli vähenee kansainvälisten tuottajien kustannuksella. Samalla arvonluontiketjut erottuvat tuotannosta ja jakelusta. Valtioiden osuus rahapelien tuottamasta ylijäämästä vähenee, kun yksityiset voitot kasvavat.

Tämä tutkimus keskittyy näihin haittoihin kaupallisiin määrittäjiin digitaalisilla rahapelimarkkinoilla. Keskitymme digitaalisten rahapelien kaupallisen tarjonnan vaikutuksiin rahapelituotteiden haitallisiin piirteisiin, ylijäämän taloudelliseen kysymykseen, sekä arvonluonti- ja jakeluketjuihin.

Teoreettisesti projekti selittää digitaalisten rahapelien kaupallista tarjontaa epäsymmetristen markkinoiden teorian kautta, laajentamalla käsitettä informaation epäsymmetriasta rahansiirtojen ja asemien epäsymmetriaan.

Projekti määrittelee taloudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat arvon kiertämiseen rahapelimarkkinoilla sekä näiden markkinoiden sääntely