Julkaisut

Tutkimusprojekteista julkaistut artikkelit ja kirjat löytyvät Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen julkaisluettelosta Tuhat-tietokannasta.

2017

Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén ja Mikko Villi (2017) Paikallis- ja kaupunkilehtien uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa.Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Viestinnän tutkimusraportteja 2/2017. ISBN 978-951-51-3100-3 (PDF)

Laura Juntunen (2017): Kulttuurien törmäys? Journalismin etiikka sosiaalisen median aikakaudella. Viestinnän tutkimusraportteja 1/2017. ISBN 978-951-51-2969-7 (PDF)

2016

Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund, Mikko Villi & Carl-Gustav Lindén. Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa. Viestinnän tutkimusraportteja 1/2016. ISSN-L 1799-7933, ISSN 1799-7941 (verkkojulkaisu), ISBN 978-951-51-2280-3 (PDF)

2015

Johanna Jääsaari & Jockum Hildén. European Pirate Parties and the Politics of Communication: Research report on the project Communication rights in the 2014 European Election Campaign. Projektin loppuraportti. Viestinnän tutkimusraportteja 1/2015. ISSN 1799-7941 ISBN 978-951-51-1608-6 (PDF)

2014

Pekka Aula, Salla-Maaria Laaksonen, Niklas Ravaja, Mikko Salminen, Alessio Falco
Mediamaine. Mediayrityksen maineen merkitys digitaalisen mediasisällön kuluttamisessa.
Projektin loppuraportti. Viestinnän tutkimusraportteja 2/2014.
ISSN-L 1799-7933 (PDF)
iBooks-versio

Jockum Hildén
European Public Service Broadcasting Online: Services and Regulation

Sanna Ojajärvi
Suomalainen paikallislehti – perhealbumista journalismin uudistajaksi?
Viestinnän tutkimusraportteja 1/2014
ISBN 978-952-10-9850-5 (nid.)

Sampsa Saikkonen, Paula Häkämies
Mapping Digital Media: Finland
Julkaisija: Open Society Foundation

2013

Janne Matikainen, Mikko Villi
Mobiilit mediasisällöt. Sisältöjen tuottaminen, jakelu ja kulutus sosiaalisessa mediassa
ISBN 978-952-10-9632-7 (nid.)
ISBN 978-952-10-9633-4 (PDF)

Timo Harjuniemi, Juha Herkman
Eurokriisi suomalaisissa sanomalehdissä 2010–2012
ISBN 978-952-10-9324-1 (nid.)
ISBN 978-952-10-9325-8 (PDF)

Anna-Laura Markkanen, Markus Ojala
European Public Sphere and Small Nations: Is There A Critical Role for Academic Intellectuals?
ESP Round Table Report, CRC Workshop Helsinki June 7-8, 2013.

Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula
Hyvinvointiviestintä: Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa.
ISBN 978-952-10-8652-6 (nid.)
ISBN 978-952-10-8653-3 (PDF)

2012

Katja Lehtisaari, Kari Karppinen, Timo Harjuniemi, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén, Hannu Nieminen, Anna Viljakainen
Media Convergence and Business Models: Responses of Finnish Daily Newspapers
ISBN 978-952-10-8277-1 (PDF)

Irina Khaldarova, Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen
The use of social media in the Finnish Parliament Elections 2011
ISBN 978-952-10-8251-1 (PDF)

Salla-Maaria Laaksonen, Alessio Falco, Mikko Salminen, Pekka Aula, Niklas Ravaja, Antti Ainamo, Susanna Neiglick
Digital Reputation. Characterizing and measuring reputation, reputation risk, and emotional responses to reputation in digital publicity.
Final Report. Media and Communication Studies Research Reports 2/2012.
ISBN 978-952-10-7904-7 (paperback)
ISBN 978-952-10-7905-4 (PDF)

Itir Akdogan
Digital-Political Fantasies in Istanbul
An analysis of the perceived role of ICT in changing local institutional politics, activism, and identity Media and Communication Studies Research Reports 1/2012

ISBN 978-952-10-7883-5 (paperback)
ISBN 978-952-10-7884-2 (PDF)

2011

Laura Juntunen
Leikkaa–liimaa-journalismia? Tutkimus uutismedian lähdekäytännöistä
Viestinnän tutkimusraportteja 4/2011
ISBN 978-952-10-7388-5 (nid.)
ISBN 978-952-10-7389-2 (PDF)

Tuomo Mörä (toim.)
Lähdesuoja. Normit, ideaalit ja käytännöt
Viestinnän tutkimusraportteja 3/2011
ISBN 978-952-10-7377-9 (nid.)
ISBN 978-952-10-7378-6 (PDF)

Johanna Wahlroos
Viestinnän opiskelijat työmarkkinoilla. Selvitys viestinnän oppiaineesta vuosina 2002–2010
valmistuneiden sijoittumisesta työelämään

Viestinnän tutkimusraportteja 2/2011
ISBN 978-952-10-6976-5 (nid.)
ISBN 978-952-10-6977-2 (PDF)

Heidi Lavento
”Asiantunteva, luotettava ja kiinnostava.” Sidosryhmien näkemyksiä Maa- ja metsätalousministeriön toiminnasta, vuorovaikutuksesta, sekä tiedontarpeiden täyttämisestä.
Viestinnän tutkimusraportteja 1/2011
ISBN 978-952-10-6822-5 (nid.)
ISBN 978-952-10-6823-2 (PDF)

2010

Minttu Tikka, Salli hakala, Maarit Pedak
Kriisi, SPR ja mediayhteiskunta. Suomen Punaisen Ristin organisoituminen kotimaisissa kriiseissä.
Viestinnän tutkimusraportteja 1/2010
ISBN 978-952-10-6427-2 (nid.)
ISBN 978-952-10-6428-9 (PDF)

Marko Ampuja
The Media and the Academic Globalization Debate.Theoretical Analysis and Critique.
Media and Communication Studies Research Reports 2/2010
978-952-10-6400-5 (paperback)
978-952-10-6401-2 (PDF)

2009

Janne Matikainen
Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 3/2009
ISBN 978-952-10-5919-3 (nid.)
ISBN 978-952-10-5920-9 (PDF)

Salli Hakala
Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa. Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä.
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009
ISBN 978-952-10-5315-3 (nid.)
ISBN 978-952-10-5316-0 (PDF)

Heli Pessala
Sähköisiä kohtaamisia: Suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen internetissä
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 1/2009
ISBN 978-952-10-5270-5 (nid.)
ISBN 978-952-10-5271-2 (PDF)

2008

Juha Koivisto, Peter Thomas
Mapping Media and Communication Research: Paradigms, Institutions, Challenges
Department of Communication, Research Reports 11/2008
ISBN 978-952-10-5015-2 (nid.)
ISBN 978-952-10- 5016-9 (PDF)

Jane Toikka
Kumppanuuksien rakentuminen Pienet Sankarit -lähivastuuhankkeessa
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 10/2008
ISBN 978-952-10-4944-6 (nid.)
ISBN 978-952-10-4945-3 (PDF)

Päivi Huuhtanen
Kohti parempaa työharjoittelua: Opiskelijoiden, työnantajien sekä henkilökunnan näkemyksiä viestinnän laitoksen työharjoittelukäytännöistä ja niiden kehittämisestä
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 9/2008
ISBN 978-952-10-4774-9 (PDF)

Heidi Lavento
Työyhteisöviestintä Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksessa 2002–2007
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 8/2008
ISBN 978-952-10-4674-2 (PDF)
ISBN 978-952-10-4752-7 (nid.)

Liina Puustinen and Itir Akdogan
Mapping Media and Communication Research: Belgium
Department of Communication, Research Reports 7/2008
ISBN 978-952-10-4759-6 (paperback)
ISBN 978-952-10-4760-2 (PDF)

Liina Puustinen, Peter Thomas, and Mervi Pantti
Mapping Media and Communication Research: The Netherlands
Department of Communication, Research Reports 6/2008
ISBN 978-952-10-4761-9 (paperback)
ISBN 978-952-10-4762-6 (PDF)

Anni Turunen ja Heidi Lavento
Ympäristöministeriön sidosryhmäviestinnän tutkimus
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 5/2008
ISBN 978-952-10-4734-3 (PDF)
ISBN 978-952-10-4875-3 (nid.)

Heli Pessala
Desk-tutkimus: Kunnallisen päätöksenteon julkisuus
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 1/2008
ISBN 978-952-10-4775-6 (nid.)
ISBN 978-952-10-4776-3 (PDF)

Hannele Seeck, Heidi Lavento, Salli Hakala
Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi.
Kuntaliitto
ISBN 978-952-213-411-0 (nid.)
ISBN 978-952-213-413-4 (PDF)

Sanna Valtonen, Sanna Ojajärvi, Ilkka Uronen
Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 55/2008
978-952-201-661-4 (nid.)
978-952-201-662-1 (PDF)

Miika Vähämaa
Joukkoviestimien kokemuksia valtionhallinnon viestinnästä
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja | 12/2008
ISBN 978-952-5631-76-0 (PDF)

Heidi Lavento
Kuntien viestinnän seuranta ja arviointi (KISA), 2006–2008
Kuntaliitto
ISBN 978-952-213-336-6 (nid.)
ISBN 978-952-213-339-7 (PDF)

2007

Juho Rahkonen
Mapping Communication and Media Research: Australia
Department of Communication, Research Reports 7/2007
ISBN 978-952-10-4199-0 (PDF)
ISBN 978-952-10-4200-3 (nid.)

Juha Koivisto
Peter Thomas
Mapping Communication and Media Research: Germany
Department of Communication, Research Reports 6/2007
ISBN 978-952-10-4049-8 (nid.)
ISBN 978-952-10-4050-4 (PDF)

Liina Puustinen
Mapping Communication and Media Research: France
Department of Communication, Research Reports 5/2007
ISBN 978-952-10-4054-2 (paperback)
ISBN 978-952-10-4055-9 (PDF)

Katja Valaskivi
Mapping Media and Communication Research: Japan
Department of Communication, Research Reports 4/2007
ISBN 978-952-10-4044-3 (nid.)
ISBN 978-952-10-4045-0 (PDF)

Inka Salovaara-Moring, Triin Kallas
Mapping Communication and Media Research: Estonia
Department of Communication, Research Reports 3/2007
ISBN 978-952-10-4046-7

Minna Aslama, Kalle Siira, Ronald Rice, Pekka Aula
Mapping Communication and Media Research in the U.S.
Department of Communication, Research Reports 2/2007
ISBN 978-952-10-4026-9 (nid.)
ISBN 978-952-10-4027-6 (PDF)

Juha Herkman, Miika Vähämaa
Viestintätutkimuksen nykytila Suomessa
Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 1/2007
ISBN 978-952-10-4028-3 (nid.)
ISBN 978-952-10-4029-0 (PDF)

2005

Tuomo Mörä
Tsunami suomalaisessa mediassa 2005

Tiedonkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa 2005

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä 2005 (osa I)

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä 2005 (osa II)

Jaana Korkiakoski, Liisa Lehmusto, Eeva Luhtakallio, Hannu Nieminen ja Marja Vehviläinen
Kuuleeko kunta kansalaista? Paikallinen julkisuus ja kunnallinen demokratia Imatralla 2005
Sisäasiainministeriön julkaisusarja 30/2005
ISBN 951-734-901-7 (PDF)

Media ja demokratia Suomessa, Oikeusministeriö 2005

Terveyden edistämisen suuntaviivat, Terveyden edistämisen keskus 2005

Museoviraston media-analyysi 2005

2004

Selvitys yrittäjyyttä edistävästä viestinnästä vuonna 2003 (2004)

Maa- ja metsätalousministeriön viestintä 2004

Selvitys työhallinnon lehdistä, Työministeriö 2004

2003

Joukkoviestimien kokemuksia valtionhallinnon viestinnästä 2003

Toimittajien kokemukset uudesta julkisuuslaista 2003 [PDF]

Selvitys digitaalisen televisiotoiminnan tilasta viidessä maassa, LVM 2003