KUHISE research seminar

Welcome to the KuHiSE research seminar (Kulttuuri, Hierarkia ja Sosiaalinen Eriytyminen)!

Friday 14–16, Snellmaninkatu 10, 3rd floor, Wariksenpesä

Spring 2016

4.3. Olli Heikkinen (Sibelius Academy): “Distinction in cultural politics: Music classification systems and revenue logic in Finland 1917–2020”

1.4. Semi Purhonen (& Tina Lauronen): “Between legitimization and popularization: The rise of the U.S. cultural products in the culture sections of European quality newspapers, 1960-2010”

15.4. Maarit Jaakkola (University of Tampere): ”Nettiajan uudet kulttuuriset välittäjät, heidän teossuhteensa ja kritiikin uudet muodot: taidekritiikin uusia ja paralleelisia digitaalisia muotoja koskevan tutkimusprojektin perustan hahmottelua”

22.4. Semi Purhonen (& Irmak Karademir Hazir, Riie Heikkilä): “Enter culture, exit arts? The decline of the classical highbrow arts in European newspaper culture sections, 1960-2010”

13.5. Riie Heikkilä (& Jukka Gronow): “Are we all critics now? The changing role of aesthetic-normative reviews in five European newspapers from 1960 to 2010”

20.5. Carlos Fernandez (Universidad Autónoma de Madrid): “From the Morals of Sacrifice to the Consciousness of Precariousness: Discourses about the Evolution of the Crisis in Spain”

Fall 2015

9.10. Semi Purhonen: The grand opening. A comparative study of changes in the conception and content of culture and the arts in five European newspapers, 1960–2010

6.11. Tina Lauronen: Around the world in a day. The relation between national and global culture and the arts in five European newspapers, 1960–2010.

4.12. Riie Heikkilä: The alleged crisis of cultural journalism in the light of evidence from five European newspapers, 1960-2010.

Spring 2015

20.2. Anu Katainen: Kollektiivinen vai eriytyvä suomalainen juomiskulttuuri?

20.3. Pekka Pennanen: Talous vai kulttuuri? Osakesijoittajamiesten pääomat

10.4. Riie Heikkilä: ”Sanan maaginen ympyrä”: Sanomalehtien taidearvioista ja ”kritiikin kriisistä” käydyn keskustelun suuntaviivoja

15.5. Tina Lauronen: Kulttuurin globalisaatio: kansainvälinen vs. kansallinen kulttuuri CUDIGE-hankkeen sanomalehtiaineistossa

29.5. Semi Purhonen: ”Big datan” haaste ja köyhän miehen analyysi kulttuurisesta muutoksesta

Fall 2014

3.10. Riie Heikkilä: Constructing the “cultural pages”: A look at weekend issues in five European newspapers from 1960 to 2010

31.10. Outi Sarpila (Turun yliopisto): Ulkonäkö pääomana kulutusyhteiskunnassa

14.11. Nina Kahma (Kuluttajatutkimuskeskus): Ruokavalintojen kompleksisuus ja kaikkiruokaisuusteesi

21.11. Janne Autto (Lapin yliopisto): How do symbolic struggles work?

28.11. Olga Gurova: Consumer nationalism

5.12. Lasse Apajasalmi: Verkkokauppakulutuksen diffuusio Suomessa ja Ruotsissa 2008–2012: sosioekonomisen aseman yhteys kulutukseen ja yhteyttä selittävät tekijät

12.12. Semi Purhonen: Zeitgeist, identity and politics: The modern meaning of the concept of generation

Spring 2014

26.2. Semi Purhonen: Suomen kulttuurinen kartta (seminaarin avauskerta)

12.3. Sakarias Sokka (Jyväskylä yliopisto): Kulttuuripolitiikan muutokset viime vuosikymmeninä

18.3. Full day workshop on comparative sociology

2.4. Carlos J. Fernández Rodríguez (Universidad autónoma de Madrid): (title tba)

9.4. Arho Toikka: Laskennalliset tekstidatan analysoimisen metodit

16.4. Maarit Jaakkola (Tampereen yliopisto): Kulttuurijournalismin ja taidekritiikin muutos

7.5. Taru Lindblom (Turun yliopisto): Nuorten aikuisten ruokamaku ja -distinktiot

15.5. Susanne Janssen & Marc Verboord (Erasmus University Rotterdam) – full day workshop

21.5. Riie Heikkilä: Kansainvälisesti ja historiallisesti vertailukelpoisen sanomalehtiaineiston keruun ja käsittelyn haasteet

28.5. Semi Purhonen, Tina Lauronen, Riie Heikkilä & Jukka Gronow: Into the Great Wide Open? A Comparative Study of Cultural Legitimacy and the Arts in British and Finnish Newspapers, 1960–2010