Tietoa projektista

Tervetuloa!

Muinaisesineet ja käsikirjoitukset kaupan ja tutkimuksen kohteena – Alkuperä, laillisuus ja vastuullisuus

Tervetuloa tutkimushankkeen ”Muinaisesineet ja käsikirjoitukset kaupan ja tutkimuksen kohteena – Alkuperä, laillisuus ja vastuullisuus” sivustolle. Projektia rahoittaa Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto. Lisäksi sitä tukevat Suomen kansallismuseo ja Kansainvälisen museoneuvoston Suomen komitea (ICOM Finland).

Syyrian sisällissota ja Isisin kaltaisten terroristijärjestöjen nousu eri puolilla Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa ovat valtava humanitaarinen katastrofi. Niiden myötä esiin on noussut myös muinaisiin, kulttuurihistoriallisesti merkittäviin esineisiin ja rakennuksiin kohdistuneita rikoksia. Media on paljastanut kulttuuriperinnön tuhoamista samoin kuin ryöstelyä, varastamista ja laitonta kauppaa, jota käydään muinaisesineillä. Usein oletetaan, että laittoman kaupan ongelmat rajautuvat alkuperämaihin tai Brysselin, Lontoon ja New Yorkin kaltaisiin kansainvälisiin antiikkikaupan keskuksiin. Pohjoismaiden asema on keskustelussa saanut vain vähän huomiota.

Kansainvälisen tiedeyhteisön keskusteluissa on enenevässä määrin painotettu tutkijoiden ja museoiden vastuuta kyseenalaisesti hankitun materiaalin hankkimisessa ja tutkimisessa. Ongelmavyyhteen liittyy useita keskeisiä kysymyksiä:

  • Jos alkuperältään epämääräistä materiaalia ei tutkita tieteellisesti, menetetäänkö sen sisältämä informaatio lopullisesti?
  • Tekeekö alkuperältään epäselvän esineen tai aineiston julkaiseminen ryöstelystä ja laittomasta kaupasta hyväksyttävämpää?
  • Nostavatko tutkimus ja julkaiseminen tahattomasti tutkimuksen kohteena olevan aineiston myyntiarvoa?
  • Onko tutkijan vastuulla esittää kysymyksiä tutkitun aineiston alkuperästä?
  • Onko olemassa jonkinlainen harmaa alue, jolla tutkimus pyhittää keinot ja oikeuttaa mahdollisesti laittoman kaupan seurauksena saadun materiaalin tutkimisen?

WCOM on useiden tieteenalojen ja kulttuuriperintöinstituutioiden yhteishanke. Sen keskiössä on kesäkuussa 2017 järjestettävä kansainvälinen symposium. Symposiumin tavoitteena on lisätä tietoisuutta laittomasta antiikkiesinekaupasta Suomessa sekä käynnistää maassamme keskustelu aiheesta. Lisäksi WCOM kartoittaa alkuperältään epäselvän antiikkikaupan tilannetta Suomessa kyselytutkimuksella, joka kohdistetaan alan tärkeimmille tahoille eli viranomaisille, yksityisille keräilijöille, taide- ja antiikkikauppiaille sekä museoiden henkilökunnalle.

Lisäksi hanke:

(1) Kokoaa tietopankin, joka helpottaa esineiden alkuperään liittyviä kysymysten käsittelyä ja tekemään harkittuja päätöksiä muinaisesineiden hankinnasta sekä maahantuonnista ja -viennistä. Tietopankin sisältö luodaan kyselytutkimuksen pohjalta, ja se tulee sisältämään muun muassa tietoa siitä, mitä tekijöitä kannattaa ottaa huomioon kulttuuriesineistöä hankittaessa, sekä ohjeistusta lisätiedon hankkimiseksi.

(2) Laatii kahdet toimintasuositukset:

  • Eettiset ohjeet niille Helsingin yliopiston tutkijoille, jotka työskentelevät aineellisen kulttuuriperinnön parissa.
  • Suomalaisille päättäjille tarkoitettu ohjeistus antiikkiesineiden maahantuontia ja -vientiä koskevista hyvistä menettelytavoista.