Innehåll och målsättning

Utbildningens målsättning är:

  • att stöda utvecklandet av det egna professionella ledarskapet samtidigt som den även stöder utvecklandet av verksamheten i daghemmet
  • att stöda daghemmen i att identifiera sina utvecklingsbehov
  • ge stöd för att skapa en gemensam vision och målsättning
  • att söka åtgärder som stöder utvecklingsarbetet
  • att hitta och delge fungerande modeller för att utveckla verksamheten i daghemmet

Utbildningen omfattar fyra närstudiedagar (med ca 3 veckors mellanrum) som alla har olika teman berörande ledarskap i daghemsmiljö. Utbildningen avslutas med ett slutseminarium. Varje närstudiedag innehåller expertinlägg samt reflektion. Förutom expertinläggen bearbetas och diskuteras enheternas egna utvecklingsplaner.

Målsättningen är att deltagarna gör upp en verksamhetsplan för daghemmet utgående från de utvecklingsbehov som finns. Planen ska planeras enlig kommunens och daghemmets strategier, målsättningar, visioner och stämma överens med daghemmets värdegrund. Deltagarna utför mellanuppgifter som stöd för utformningen av planen. Deltagarna har även möjlighet till gruppcoaching mellan närstudiedagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *