Home

Taiteet, teknologia ja kulttuurit  – Näkymätön näkyväksi

Arts, technology and cultures  – From invisible to visible

Lämpimästi tervetuloa mukaan pe 17.10. 2014 Poikkitaiteelliseen konferenssipäivään Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitokselle, Auroratalon Auditorio I:een.

Vuoden 2014 poikkitaiteellisen konferenssipäivän teemana on ”Näkymätön näkyväksi”. Teema nivoo yhteen taiteet, teknologian ja kulttuurin. Näkymätön näkyväksi -teemaan voivat liittyä myös menneisyydestä kertovat kohteet, maisemat, ympäristön äänet, kuvat ja tuoksut tai ns. kadonnut ympäristö. Se minkä lapsi näkee, on usein aikuiselle näkymätöntä.

Myös nykyteknologia mahdollistaa näkymättömän kulttuurin tuomisen näkyville. Teknologia avaa uusia toiminta- ja oppimisympäristöjä ja toimii informaalin ja formaalin oppimisen rajapinnoilla. Kulttuuriympäristön tuomisessa näkyväksi prosessissa avataan usein myös uusia ääniä, kuvia, musiikkia, tarinoita ja tapoja, muistoja, kokemuksia ja mielipiteitä. Näkymättömän tuomisessa näkyväksi prosessissa näkyy myös arvojen muutos.

Ennen arvostettu kulttuuriympäristö tai taide on voinut muuttua näkymättömäksi tai unohduksiin jäänyt voi nousta arvokkaaksi ajasta ja tulkinnasta riippuen. Uudet luovat ideat versovat kulttuurisista juurista, taide rikastuu vuorovaikutuksessa moninaisuuden kanssa. Uusi teknologia ja tutkimus tuovat näkyviin jotain ennen havaitsematonta ja oppiminen voi tulla näkyväksi ja yltää kauas, kun esim. etäopetuksen toimintaympäristö koskettaa ihmisessä piilevänä ollutta lahjakkuuspotentiaalia. Innostuksen siemen herää oman taidon ja taitojen kehittämiseen. Taiteiden harrastamisen kautta kulttuuri tulee näkyväksi ja uudistuu. Teknologiset sovellukset antavat uusia välineitä taidepedagogisille kokeiluille.

Olet tervetullut esittelemään tutkimustasi tai pedagogisia kokeilujasi iltapäivän teemaryhmiin.

Lähetä abstraktisi viimeistään 1.10.2014 osoitteeseen: inkeri.ruokonen@helsinki.fi

Mikäli olet halukas osallistumaan Rockwayn järjestämään musiikin etäoppimismahdollisuuksia esittelevään työpajaan ilmoittaudu siihenkin viimeistään 1.10.2014 mennessä:inkeri.ruokonen@helsinki.fi

Myös muita työpaja-aikoja OKL:n opettajille ollaan järjestämässä ja niistä tiedotetaan tarkemmin syyskuussa 2014.

Arts, technology and cultures  – From invisible to visible

You are warmly invited to participate the 7th international and intercultural arts education conference on the 17th of October 2014 at the University of Helsinki, Department of Teacher Education, Siltavuorenpenger 10, Auditorium 1.

The aim of the international intercultural arts educational conference 2014 is firstly to raise the awareness of invisible cultures, forms and richness of the world’s cultural diversity. Secondly we wish to create a climate and learning environment in which the appreciation of the rich mosaic of cultures is stimulated, shared and developed. Third aim is to develop and share new technological solutions of education and learning especially in the arts. Our aim is to invite all educators and researchers to notice and find the invisible culture around us to protect our cultural heritages and the arts.

The conference theme is from invisible to visible. The theme brings together the arts, technology and cultures. The theme  “from invisible to visible” may also relate to the cultural heritages and multisensory or mental landscapes, forgotten invisible cultural objects, environments, sounds and visions. Modern technology is a new tool for researching and seeing the invisible objects of diversity in cultures. Technology opens up new activities and learning environments. Distance learning connects people all around the world. By using technological solutions we can share the arts process, pictures, sounds, music, stories and customs, memories, experiences, and opinions. Bringing the invisible to visible is sharing the intercultural knowledge and diversity through new technological solutions. It is a new way of designing arts education.

The international arts educational conference day for students, teachers, teacher educators and researchers  is organised in co-operation with the University of Helsinki, Department of Teacher Education, Research Group of Education, Cultures and the Arts; Estonian Academy of Music and Theatre;  International Minifiddlers; Rockway and Concert Centre. We thank them all for the wonderful and good co-operation.

“A little child paddles a little boat,
Drifting about, and picking white lotuses.
He does not know how to hide his tracks,
And duckweed’s opened up along his path.”                                                                             (Chinese poetry by Bai Juyi 772-846)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *