Ihmiset

Heidi Hyytinen, tutkimusryhmän johtaja

yliopistonlehtori, senior lecturer
Heidin tutkimuksen kohteena ovat oppiminen ja opettaminen sekä arviointi ja laatu yliopistopedagogisesta näkökulmasta. Erityisesti hän tutkii korkeakouluopiskelijoiden tietokäsityksiä, geneerisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja sekä itsesäätelyä.

Katri Kleemola

tutkijatohtori, post doctoral researcher
Katrin tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ovat siirtymä korkeakoulutukseen sekä argumentaatiotaidot ja muut geneeriset taidot korkeakouluopintojen alkuvaiheessa. Metodologisesti hänen alaansa ovat erityisesti osaamisen arviointi ja kvantitatiiviset menetelmät.

Tarja Tuononen

yliopistonlehtori, senior lecturer
Tarjan tutkimuskohteena ovat geneeristen taitojen oppiminen ja opettaminen sekä siirtyminen yliopistosta työelämään. Lisäksi hän tutkii oppimista ja itsesäätelyä yliopisto- ja työelämäkontekstissa. Hän on myös uraseurantatutkimuksen asiantuntija.