Ihmiset

Heidi Hyytinen, hankkeen johtaja

yliopistonlehtori, senior lecturer
Heidin tutkimuksen kohteena ovat oppiminen ja opettaminen sekä arviointi ja laatu yliopistopedagogisesta näkökulmasta. Erityisesti hän tutkii korkeakouluopiskelijoiden tietokäsityksiä, geneerisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja sekä itsesäätelyä.

Katri Kleemola

tohtorikoulutettava, doctoral student
Katrin tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ovat kriittinen ajattelu ja geneeriset taidot korkeakouluopintojen alkuvaiheessa. Metodologisesti hänen alaansa ovat erityisesti osaamisen arvioinnit ja kvantitatiiviset menetelmät. Hän on lisäksi opiskelijavalintojen asiantuntija.

Tarja Tuononen

yliopistonlehtori, senior lecturer
Tarjan tutkimuskohteena ovat geneeristen taitojen oppiminen ja opettaminen sekä siirtyminen yliopistosta työelämään. Lisäksi hän tutkii oppimista ja itsesäätelyä yliopisto- ja työelämäkontekstissa. Hän on myös uraseurantatutkimuksen asiantuntija.