Uusi julkaisu: kriittistä ajattelua mittaavan instrumentin rakenteesta

Kleemola, K., Hyytinen, H., & Toom, A. (2021). Exploring internal structure of a performance-based critical thinking assessment for new students in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education. https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1946482

Kesällä julkaistussa artikkelissamme tutkimme erään kansainvälisen, kriittistä ajattelua mittaavan tutkimusinstrumentin toimivuutta Suomessa ja erityisesti aloittavilla korkeakouluopiskelijoilla. Tämän instrumentin haasteena on se, että se yhdistää erilaisia ajatteluprosesseja käynnistäviä avomuotoisia tehtäviä monivalintatehtäviin. Osallistujina tutkimuksessamme oli 1469 ensimmäisen vuoden opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Havaitsimme, että siinä missä eri osa-alueet avotehtävässä tuottivat yhtenäisiä tuloksia, monivalintatehtäväosioiden tulokset olivat vain heikosti yhteydessä toisiinsa ja avotehtäväosioon. Tämä on tärkeä havainto, koska instrumentin tavoitteena on mitata yhtenäisesti kriittistä ajattelua ja koska tuloksista raportoidaan paitsi erilliset osioiden tulokset myös kokonaispistemäärä. Koska yhtenäisyys osioiden välillä on heikko, kokonaispistemäärän taustalla oleva suoritus voi vaihdella hyvin paljon.

Instrumenttien validiteetin tutkiminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, mitä oikeastaan mitataan. Jatkossa erityisesti erityyppisiä tehtäviä yhdistettäessä on varmistettava instrumentin yhtenäisyys.

Keitä me olemme ja mitä me teemme?

EACH-hankkeen ryhmäkuva
EACH-hankkeen väkeä: Katri Kleemola (vas.), Heidi Hyytinen ja Auli Toom

EACH (Korkeakouluopiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittäminen) -hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää korkeakouluopiskelijoiden kriittistä ajattelua sekä kriittisen ajattelun opetusta tutkimuksen kautta. Tutkimuksemme kohteena on paitsi kriittinen ajattelu, myös sen arviointiin käytettävät välineet, joita projektissa kehitetään. Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa siitä, millaisilla kriittisen ajattelun taidoilla opiskelijat aloittavat korkeakouluopinnot ja miten kriittinen ajattelu kehittyy opintojen aikana. Lisäksi olemme kiinnostuneita siitä, millaisia vaikutuksia kriittisen ajattelun taidoilla on yliopisto-opinnoille.  Hankkeessa tehtävän tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa korkeakouluopetuksen ja oppimisen kehittämisessä.

Kriittinen ajattelu on demokraattisen ja kilpailukykyisen yhteiskunnan keskeinen voimavara. Lisäksi se on korkeakouluopintojen keskeinen tavoite. Kriittisen ajattelun taitoja tarvitaan myös tieteenalakohtaisten tietojen ja taitojen oppimisessa. 

EACH-projektin ”äiti” ja vetäjä on yliopistonlehtori Heidi Hyytinen. Mukana ovat myös tohtorikoulutettava Katri Kleemola, yliopistonlehtori Tarja Tuononen ja yliopistopedagogiikan professori Auli Toom. EACH-projektin kotipesä on Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus HYPE.

EACH-poppoo tekee sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden tutkimusryhmien kanssa. KAPPAS!-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa arvioidaan korkeakouluopiskelijoiden oppimistuloksia Suomessa. KAPPAS!-hankkeessa tutkitaan sitä, millä tasolla suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden yleiset eli geneeriset taidot ovat. Kansainvälisessä iPAL-konsortiossa taas kehitetään kriittisen ajattelun arvioinnin välineitä. Konsortio kokoaa yhteen kansainvälisiä kriittisen ajattelun tutkijoita.

EACH-blogissa on tarkoitus julkaista pääasiassa suomenkielisiä, yleistajuisia tekstejä liittyen kriittiseen ajatteluun ja sen arviointiin. Tervetuloa mukaan! Seuraavassa blogitekstissä kerromme tarkemmin siitä, mitä kriittinen ajattelu oikeastaan on.