Observoitavan ryhmän henkilökunnan suostumuslomake

Hei Observoijat!

Tammikuusta 2019 alkaen pyydämme myös ryhmän henkilökunnan suostumuksen havainnointiin. Tietoturvalaki velvoittaa kysymään luvan myös henkilökunnalta, koska myös heidän toimintaansa havainnoidaan.

Uusi henkilökunnan suostumuslomake lähetetään niihin ryhmiin, joissa kaikki observoinnit tapahtuvat vuoden 2019 puolella. Ryhmiin, joissa ensimmäinen observointipäivä on ollut vuoden 2018 puolella, ei tarvitse lähettää suostumuslomaketta.

Uusi lomake (Ryhmän aikuisten suostumus) löytyy tästä sekä Vaihe 2: Lastentarhanopettajan paketti – sivuilta ja Tiedostopankista.

Kuntanne yhdyshenkilöitä on tiedotettu uudesta lomakkeesta ja he antavat teille ohjeet kuinka toimia tilanteessa, jossa suostumusta ei kaikilta aikuisilta saada. Jos ryhmästä löytyy aikuisia, jotka eivät ole antaneet suostumusta havainnointiin, ottakaa heti yhteyttä yhdyshenkilöönne ja päiväkodin johtajaan. Aikuista, joka ei anna lupaa observointiin ei voi observoida.

 

Kiitos yhteistyöstänne ja rauhallista joulunaikaa!

Mari

Harjoittelulomakkeella häiriöitä

Hei verkkokurssia suorittavat,

Harjoittelulomake on valitettavasti tällä hetkellä pois käytöstä häiriön takia. Verkkokurssin harjoitteluobservointeja voitte tänään tehdä hätävaralomakkeelle (löytyy täältä: https://blogs.helsinki.fi/ececfeedback/tiedostopankki/ ). Voitte lähettää valokuvan hätävaralomakkeelle tehdyistä harjoitteluobservoinneista sähköpostilla osoitteeseen mari.sillman@reunamoedu.fi.

Pahoittelemme häiriötä! Lomake saadaan uudelleen käyttöön todennäköisesti tämän päivän tai perjantaina aikana.

Ystävällisin terveisin,

Mari

Vanhempien suostumuslomakkeisiin päivitetty yhteystietoja

Hei observoijat!

Viesti koskee erityisesti Joensuun, Kangasalan ja Vantaan observoijia. Päivitin uudet yhteystiedot vanhempien suostumuslomakkeisiin. Vantaan yhdyshenkilö on vaihtunut ja olemme saaneet Joensuun ja Kangasalan mukaan Kehittävään palautteeseen.

Kevään observointeihin toivomme, että käytettä näitä päivitettyjä suostumuslomakkeita. (Jos vanhat lomakkeet ovat jo menneet perheille, se ei kaada maailmaa. 🙂 )

Tsemppiä kaikille loppusyksyyn!

Mari

Mari mukaan Kehittävä Palaute -tiimiin

Hei Observoijat!

Toivottavasti kaikkien syksy ja observoinnit ovat lähteneet hyvin käyntiin!

Observoinneistamme tähän asti hellästi ja järjestelmällisesti huolehtinut Kati Rintakorpi on siirtymässä tammikuusta 2019 lähtien toisiin tehtäviin. Minä olen saanut kunniakseni ottaa Katin tehtävän vastaan ja tulen tammikuusta lähtien jatkamaan Katin tilalla observointien organisoijana.

Olen toiminut Kehittävä Palaute Varhaiskasvatuksessa – hankkeessa puolitoista vuotta Vantaan observoijana. Käytännön observointityö, sen ilot ja kiemurat, ovat minulle siis tuttuja. Pyrin uudessa tehtävässäni Katin tavoin auttamaan teitä isoissa ja pienissä käytännön ongelmissa. Observoinnit ja siihen liittyvät asiat toimivat samalla tavalla kuin ennenkin.

Perehdyn loppusyksyn ajan uuteen työtehtävääni, mutta virallisesti Kati hoitaa työtä vuoden 2018 loppuun asti. Päätimme kuitenkin, että tästä lähtien voitte laittaa kaikki viestinne minulle, vastaamme Katin kanssa niihin yhdessä.

Hyvin hoidettuun työhön on helppo hypätä kyytiin ja jatkaa samalla tavalla! Kiitos siitä kuluu Katille ja Jyrkille! Hienoa olla mukana vaikuttamassa varhaiskasvatuksen tärkeään työhön ja sen kehittämiseen.

Syysterveisin,

Mari Sillman

mari.sillman@reunamoedu.fi

Kireitä siimoja

eli tsemppiä kaikille observointeihin!!!

Observoijien koodi on poistunut, kuten olette varmaan observointilapuistanne huomanneet. Tarvitaan vain päiväkodin koodi. Lomakkeen salasana on kp

 

 

Verkkokurssi tulee suorittaa pikaisesti!

Hyvät observoijat!

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -menetelmään kuuluva aineistonkeruu alkaa syyskuussa.

Jotta observointityötä pystyy tekemään pätevästi, on observoinnin verkkokurssi suoritettava hyväksytysti. Nyt suurelta osalta puuttuu suorituksia!

Hyväksytty suoritus sisältää:

  • verkkokurssin sisältöjen opiskelun (vanhoilla observoijilla vain tähdellä merkityt)
  • harjoitustehtävien tekeminen (observointiharjoitukset nettilomakkeelle)
  • uusilla observoijilla lopputehtävän tekeminen (observoijaparin kanssa observointi jommankumman päiväkodissa).

HUOM! Tehkää harjoittelutehtävät observoinnin harjoittelulomakkeella netissä (https://my.surveypal.com/HARJOITTELU_Observointilomake) , koska silloin saamme kontrolloitua, että tehtävät on tehty ja voimme myöntää observointiluvan + todistuksen.

  • Kirjoita nettilomakkeeseen sukunimesi ja kuntasi nimi. Lopputehtävässä (uudet observoijat) kirjatkaa lomakkeeseen molempien observoijien sukunimet ja kunta. Suoritukset tarkastetaan nimienne perusteella.

Myös verkkokurssin käymisestä jää suoritusmerkinnät, joiden avulla voimme varmistaa, että kurssi on käyty.

NYT ON KIIRE huolehtia siitä, että saatte koulutuksen käytyä niin, että voitte aloittaa observoinnit syyskuussa!

  • Kirjaudu verkkokurssille. Sieltä saat kaikki ohjeet.
  • Käy kurssi elokuun loppuun mennessä (sis. harjoitustehtävät). Uusilla observoijilla aikaa menee n. 8-10 tuntia, vanhoilla n. 4 tuntia.
  • Uusi observoija: Ota yhteys observoijapariisi > tehkää lopputehtävä.

Jos verkkokurssikutsu on hukkunut, se tulee sinulle lähipäivinä kuntasi yhdyshenkilöltä tai voit pyytää kutsun minulta. kati.rintakorpi@gmail.com

Onnea ponnistuksiin!

Observointilomake toimii kyllä

Tämän kevään käytössä ollut observointilomake toimii siis niin, että se kysyy salasanan joka kerta, kun uusi kirjaus alkaa. Kirjauksen lopussa ei tule kiitosviestiä, vaan onnistuneen tallennuksen jälkeen lomake pomppaa siis takaisin salasanan kysymiseen.  Eli tallennuksenne menevät kyllä perille, vaikka siitä ei tule vahvistusta.

Varhaiskasvatus 2017-2018

Kehittävän palautteen piirissä on jo kolmasosa Suomen varhaiskasvatuksesta. Tiistaina 9.5. kävimme läpi kuntien kanssa vuoden observoinnin tuloksia. Satunnaisotannan ja laadukkaan observoinnin ansiosta meillä on ennen näkemättömän tarkka kuva suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista. Suuret kiitokset sinulle observoija, ilman sinua emme kykenisi suuntaamaan varhaiskasvatuksen kehittämistä pohjautuen todelliseen tarpeeseen. Tutustu observoinnin tuloksiin!