Kysely lapsiperheiden arjesta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi toteuttivat keväällä 2020 kyselyn alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jossa kartoitettiin perheiden arkea koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana, tavoitteena saada aiheesta ajankohtaista tietoa. Kyselyn kohderyhmänä olivat alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat.

Kysely oli monikielinen, ja se tuotettiin samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, englanniksi ja espanjaksi. Kysely toteutettiin 17.4-30.6.2020 välisenä aikana.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Tavoitteenamme on, että tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä.

TARKEMMAT TIEDOT

Tietosuojailmoitus suomeksi täällä.
Information på svenska här.
Информация на русском языке здесь.
Information in English here.
Información en español aquí.

TIETEELLISIÄ JULKAISUJA 

Heino, E. & Kara, H. (2020). Lapsiperheiden vanhempien kuvaukset saadusta sosiaalisesta tuesta poikkeusolojen aikana. Tiede & Edistys 45(3), 252-266. Luettavissa: http://www.tiedejaedistys.fi/images/Pdf-tiedostot/TE-3-2020-heino-kara-252-266.pdf

MUITA KIRJOITUKSIA

Heino, E. & Kara, H. (2021) Etäyhteydet lapsiperheiden sosiaalisen tuen kanavina poikkeusoloissa. Kuukauden kolumni 2/2021, Sosiaalityön tutkimuksen seura. Luettavissa: http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=157

Heino, E. & Kara, H. (2020) Tutkimus poikkeusoloista poikkeusoloissa: monikielinen kysely lapsiperheiden arjesta koronakriisin aikaan. Kuukauden kolumni 6/2020, Sosiaalityön tutkimuksen seura. Luettavissa: http://sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=149

ESITYKSIÄ TIETEELLISISSÄ KONFERENSSEISSA

Kara, H., Heino, E. & Jäppinen, M.: Vieraskielisten lapsiperheiden vanhempien kuvaukset kuormittavista tekijöistä ja selviytymiskeinoista COVID-19 pandemiaa seuranneiden poikkeusolojen aikana. Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2022, Jyväskylän yliopisto, 17.2.2022, työryhmäesitys.

Kara, H. & Heino, E.: Lapsiperheiden vanhempien kuvaukset saadusta sosiaalisesta tuesta poikkeusolojen aikana. Perhetutkimuksen päivät 2020, Jyväskylän yliopisto, 19.11.2020, työryhmäesitys.

VASTUUTUTKIJAT

Eveliina Heino, VTT
Yliopistonlehtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
Lasten- ja perhepalveluiden sosiaalityön opintosuunta
+358 50 338 4892
eveliina.heino@helsinki.fi

Hanna Kara, VTT
Yliopistonlehtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
Tutkijatohtori, Åbo Akademi
+358 50 530 0751
hanna.kara@helsinki.fi