Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test

Forskningsprojektet Finlandssvenska elevers prestationer i svenska test (FEST), finansierat av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Oskar Öflunds stiftelse och Kulturfonden för Sverige och Finland, inleddes år 2018 vid Helsingfors universitet. Inom projektet undersöks hur finlandssvenska barn presterar i de rikssvenska kognitiva testen WPPSI-IV, WISC-V och delar av NEPSY-II. Vår förhoppning är att vi utifrån den samlade kunskapen i slutet av projektet ska kunna göra upp riktlinjer för hur finlandssvenska barn och unga kunde utredas så tillförlitligt som möjligt. Projektets namn på engelska är The Finland-Swedish minority study of cognition in children (The FinSwed Study).

 

Arbetsgruppen Anu Haavisto, Johanna Rosenqvist och Susanna Slama

fest@helsinki.fi

Följ projektet på instagram: instagram.com/festprojektet/