Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test

Forskningsprojektet Finlandssvenska elevers prestationer i svenska test (FEST), finansierat av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Oskar Öflunds stiftelse, inleddes år 2018 vid Helsingfors universitet. Inom projektet undersöks hur finlandssvenska barn presterar i rikssvenska kognitiva test. Med hjälp av psykologer på fältet och forskningsassistenter undersöker vi hur WPPSI-IV, WISC-V och delar av NEPSY-II fungerar på finlandssvenska barn. Vår förhoppning är att vi utifrån den samlade kunskapen i slutet av projektet ska kunna göra upp riktlinjer för hur finlandssvenska barn och unga kunde utredas så tillförlitligt som möjligt.

 

Arbetsgruppen Anu Haavisto, Johanna Rosenqvist och Susanna Slama

fest@helsinki.fi

Följ projektet på instagram: instagram.com/festprojektet/

Fyll gärna i frågeformuläret riktat till psykologer som arbetar med barn och ungdomar på svenska: http://bit.ly/finsvepsyk