Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test

Ett nytt forskningsprojekt, finansierat av Svenska kulturfonden, har inletts vid Helsingfors universitet. Inom projektet undersöks hur finlandssvenska barn presterar i rikssvenska kognitiva test.  Med hjälp av psykologer på fältet kommer vi att undersöka hur WPPSI-IV, WISC-V och delar av NEPSY-II fungerar på finlandssvenska barn. Vår förhoppning är att vi utifrån den samlade kunskapen i slutet av projektet ska kunna göra upp riktlinjer för hur finlandssvenska barn och unga kunde utredas så tillförlitligt som möjligt.

 

Arbetsgruppen Anu Haavisto, Johanna Rosenqvist och Susanna Slama

fest@helsinki.fi

 

Fyll gärna i frågeformuläret riktat till psykologer som arbetar med barn och ungdomar på svenska: http://bit.ly/finsvepsyk