Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test

Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test

Forskningsprojektet Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test (FEST), finansierat av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Oskar Öflunds stiftelse och Kulturfonden för Sverige och Finland, inleddes år 2019 vid Helsingfors universitet. Inom projektet undersöks hur finlandssvenska barn presterar i de rikssvenska kognitiva testen WPPSI-IV, WISC-V och delar av NEPSY-II. Projektet utmynnar i flertalet vetenskapliga artiklar (se lista nedan) samt i nationella riktlinjer för hur finlandssvenska barn och unga kunde utredas så tillförlitligt som möjligt. Riktlinjerna ges ut i samarbete med Finlands psykologförbund. Projektets namn på engelska är The Finland-Swedish minority study of cognition in children (The FinSwed Study).

The Finland-Swedish minority study of cognition in children

The research project The Finland-Swedish minority study of cognition in children (The FinSwed Study; 2019-) at the University of Helsinki investigates how the minority group of Swedish speaking children in Finland performs on Swedish versions of the commonly used tests WISC-V, WPPSI-IV, and parts of NEPSY-II. Several articles will be published (see below) and the findings will also result in national guidelines for assessing Finland-Swedish children. The FinSwed study was funded by The Swedish Cultural Foundation in Finland, The association Svenska folkskolans vänner, and the foundations Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Oskar Öflunds stiftelse, and Kulturfonden för Sverige och Finland.

Publicerade artiklar / Published articles:

Haavisto, A., Slama, S., & Rosenqvist, J., i samarbete med Finlands Psykologförbunds kommitté för psykologisk utvärdering. (2023). Riktlinjer för kognitiva utredningar av barn i Svenskfinland [Guidelines for cognitive child assessments in Swedish-speaking Finland].

Korpinen, E., Slama, S., Rosenqvist, J. & Haavisto, A. (2023). WPPSI-IV and NEPSY-II performance in mono- and bilingual 5–6-year-old children: Findings from The FinSwed Study. Scandinavian Journal of Psychology. https://doi.org/10.1111/sjop.12895

Rosenqvist, J., Slama, S., & Haavisto, A. (2024). Generalizability of the Swedish WISC-V to the Finland-Swedish minority–the FinSwed study. Child Neuropsychology, 1-27. https://doi.org/10.1080/09297049.2024.2331277

Rosenqvist, J., Slama, S., & Haavisto, A. (2022). Användningen av kognitiva test vid psykologiska utredningar av barn och unga på svenska i Finland – en översikt [Using cognitive tests for psychological evaluations of children in Swedish in Finland – an overview]. NMI-bulletin, 32, 74–93. https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/09/NMI-Bulletin_sve_2022-E-74-93-rosenqvist.pdf

Salonen, J., Slama, S., Haavisto, A., & Rosenqvist, J. (2022). Comparison of WPPSI-IV and WISC-V cognitive profiles in 6–7-year-old Finland-Swedish children – findings from the FinSwed study. Child Neuropsychology, 1–23. https://doi.org/10.1080/09297049.2022.2112163

Salonen, J., Slama, S., Haavisto, A., & Rosenqvist, J. (2023). A comparison of WPPSI-IV performance between Finland-Swedish minority children and the Scandinavian test norms: Findings from The FinSwed Study. Journal of the International Neuropsychological Society29(10), 943-952. https://doi.org/10.1017/S1355617723000395

 

Ett flertal artiklar är under arbete. Several articles are being written.

 

 

Arbetsgruppen/the research group Anu Haavisto, Johanna Rosenqvist och Susanna Slama

fest@helsinki.fi

Följ projektet på Instagram / follow the project on Instagram: instagram.com/festprojektet/