Viliina Silvonen

Olen karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen, tunteisiin ja perinteen muutokseen erikoistunut etnomusikologisesti suuntautunut folkloristi. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Koneen Säätiön rahoittamassa Kyynelkanavat-hankkeessa Itä-Suomen yliopistolla ja kuulun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran monialaiseen tutkimusyhteisöön.

Minua kiinnostaa kokemukset ja merkitysten muodostuminen sekä ilmaisu, ajatusten, kokemusten ja merkitysten välittäminen ja välittyminen. Miten tulkitsemme toisiamme, ja miksi tulkitsemme niin kuin tulkitsemme? Tutkimuksessa olen keskittynyt itkuvirsiperinteeseen. Itkuvirsien omaleimainen maailma viehätti minua jo fuksivuonna ja vie yhä mennessään. Tekstin ja musiikin tutkimuksesta olen päätynyt emootioiden ja affektien pariin ja yhä edelleen muuttuvaan, uudelleen merkityksellistyvään perinteeseen ja kysymyksiin kulttuurisesta omistajuudesta.

Valmistuin filosofian tohtoriksi helmikuussa 2022. Väitöskirjani on luettavissa ja ladattavissa Helsingin yliopiston Helda-palvelussa

Tutkimukseni seikkailee instagramissa #pitkäiloitkusta.