Panelistit / Panelists

Iltapäiväsession huippuhetki on paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat pohtivat ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia geotieteiden työmarkkinoilla. Tämän vuoden aihe on “Energiamurroksen ja kiertotalouden vaikutus opiskelijoilta vaadittaviin työelämätaitoihin“. Juontaja on HY:n apulaisprofessori Tom Jilbert (ympäristögeokemia).

The highlight of the afternoon session is a panel discussion during which experts will consider current challenges and opportunities in the geosciences employment market. This year’s topic is “Impact of the energy transition and circular economy on the skills required by students”. The host is UH associate professor Tom Jilbert (Environmental Geochemistry).

 

Panelistit / Panelists

Aku Heinonen (Johtaja, tiede ja innovaatiot, Geologian tutkimuskeskus GTK / Director of Science and Innovations, Geological Survey of Finland GTK)

 

Hannele Pokka (Ympäristövastuun työelämäprofessori, Ekosysteemit ja ympäristö tutkimusohjelma, HY / Professor of Practice in Environmental Liability, Ecosystems and Environment Research Program, UH)

 

Jukka Jokela (Toimitusjohtaja, Joexco oy / CEO, Joexco Ltd.)

 

Elina Lehtonen (Projektisuunnittelija, Geotieteiden ja maantieteen laitos, HY / Project Planner, Department of Geosciences and Geography, UH)

 

Reijo Pitkäranta (Projektipäällikkö, Arctia oy / Project Manager, Arctia Ltd.)