Julkaisuohje – Publiceringsinstruktioner

Opetussuunnitelman mukaisesti pro gradu -tutkielmaasi liittyy tutkimustulostesi julkinen esittely graduparaatissa. Graduparaati toteutetaan digitaalisesti blogikirjoituksen tai esittelyvideon muodossa. Tiedekunnan Opinnäytetöiden Moodlesivustolta löydät tarkat tekniset ohjeet blogitekstin tai -videon jätölle.

Kirjoita lyhyt blogiteksti, jossa tiivistät tavalliselle lukijalle tutkimustehtäväsi ja tutkimuksesi keskeiset tulokset. Keksi blogitekstillesi kiinnostava otsikko. Kirjoita selkeää ja helppolukuista kieltä. Vältä vierasperäisiä sanoja.  Esitä asiat lyhyesti, loogisesti ja jäsennellysti. Käytä kuvaavia väliotsikoita. Kerro tutkimustehtäväsi ja miksi aihetta oli mielestäsi tärkeä tutkia. Kerro tuloksesi tiiviisti ja mainitse myös se, mihin saamastasi tutkimustiedosta voi olla hyötyä tai apua. Miten tutkimuksesi parantaa maailmaa ja mitä uusia kysymyksiä tai tutkimusaiheita tutkimuksesi nosti esiin? Jos liität blogitekstiisi kuvan, huolehdi sen julkaisuoikeuksista. Käytä kaavioita vain poikkeustilanteissa, samoin lähdeviitteitä tai kirjallisuusluetteloita. Blogisi loppuun tulee nimesi ja pro gradu -tutkielmasi otsikko. Blogikirjoituksen ihannepituus on noin 300–500 sanaa.

Jos teet blogiesityksesi videon muodossa, kirjoita blogiin lyhyt johdantoteksti videoosi ja lisää linkki, mistä videosi on nähtävillä seuraavat kuusi kuukautta. Voit siis esitellä tutkimustasi myös videon avulla tai pyytää opiskelutoveriasi tekemään sinusta lyhyen haastattelun. Videon maksimipituus on 2 minuuttia. Kirjoita myös videoon liittyvän johdantotekstin loppuun nimesi ja pro gradu -tutkielmasi otsikko.

Kiinnostunut lukija voi lukea tutkielmasi E-thesis -järjestelmästä kokonaisuudessaan. Graduparaati on tiedekunnassamme tehtävän tutkimuksen ikkuna yhteiskuntaan. Tee siitä omalta osaltasi houkutteleva ja tutkimustiedon lukemiseen innostava. Tieteen perusperiaate on sen julkisuus. E-thesis -järjestelmä tavoittaa hyvin tiedeyhteisöömme kuuluvat, mutta sen ulkopuolella olevat ihmiset jäävät usein tavoittamatta. Kasvatustieteet ihmistieteiden eräänä lajina muodostavat yhden kiinnostavimmista tieteenaloista ja blogikirjoituksenne tavoittavat varmasti lukijoita, jotka voivat hyödyntää tutkimustuloksianne käytännössä tai löytää sitä kautta innostuksen tieteeseen ja tutkimukseen tai kenties oman tutkimusaiheensa.

Hyödyllinen linkki blogikirjoittamisen tyyliin:

http://kielijelppi.virtamieli.fi/verkkoviestinta/blogikirjoittajan-tyyliopas