Author Archives: Deleted User

About Deleted User

Special user account.

Tiivistelmä

Ryhmän alkaminen takkuili pahasti, tuli viestejä, että ryhmä hajoaa ja joku lopettaa ja joku toinen siirtyy jonnekin toiseen ryhmään. Ryhmässä oli vaikeuksia saada yhteistä keskustelua käyntiin. Tapasimme kerran tutkimuspajassa ja se auttoi vähän hahmottamaan, missä mennään. Ryhmän koko pieneni kurssin aikana kolmeen henkilöön.

Keskustelualustan valinnassa olemme kokeilleet Moodlea, Yammeria ja Zoteroa. Moodle näistä ainoa kaikille tuttu. Yammerissa käyty keskustelu jäin lyhyeksi, kun siirrtyimme Zoteroon. Zoteron valitsimme, koska

Zoteroa käytimme myös tiedonhaussa. Atlas.ti ei tullut käyttöön tässä työssä, koska työ oli näin pieni.

Tilasto-osiossa käytimme ?? Siinä oli vaikeuksia . Toisaalta helppoa oli

Blogia ehdittiin täyttää valitettavan vähän. Tutkimusprosessia sen avulla olisi ollut kuitenkin mielenkiintoista seurata, etenkin näin työn valmistumisen jälkeen katsoa, minkä kaikkien vaiheiden kautta työ valmistui.

Tutkimusprosessi on ollut työläs ja aikaa vievä. Paljon olemme oppineet, paljon yhteisen työn eteen tehneet ovat myös oppineet eniten. Heikoimmillakin taidoilla varustettu on saanut jonkin käsityksen tvt-työkalujen käytöstä tutkimusprosessissa. Raporttiin ja sen tuloksiin olemme oikein tyytyväisiä.