Study tracks

Handling Mind tutkimusprojekti koostuu neljästä toisiaan täydentävästä osatutkimuksesta, joiden avulla kartoitetaan kuinka osallistuminen luoviin käsityö- ja muotoiluprosesseihin vaikuttaa osallistujien sosio-emotionaalisiin kokemuksiin ja neuraalisiin vasteisiin. Lisäksi analysoidaan niihin liittyvän kehollisen tiedon luonnetta tarkastellen erityisesti mielen, kehon ja materiaalien välistä vuorovaikutusta. Osatutkimus A. Personal Exploration, tarkastelee innovaatioiden ja uusien ratkaisujen syntymisessä tarvittavaa henkilökohtaista improvisoivaa luovuutta; B. Co-Design, kohdistuu artefaktin avulla tapahtuvaan asiantuntijuuden jakamiseen käsityömuotoilussa; C. Drawing and Forming, tutkii tradition toistamisen sekä uuden luomisen fysikaalisia ja neuraalisia vasteita ja; D. Skill Learning, tutkii käsityö-muotoilun taitojen kehittymisen neuraalisia indikaatioita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *