Kurssikerta 4, Vaikka kuinka toivoisit niin MapInfo ei ole piirto-ohjelma

Neljännellä kurssikerralla tutustuttiin ruututeemakarttoihin ja rasterimuotoisen kartan lisäämiseen MapInfoon sekä hiukan piirtotyökaluihin seuraavaa kurssikertaa varten.

Ruututeemakartta

Ruututeemakartta on teemakartta, jossa ilmiö esitetään samankokoisten ruutujen arvoina. Ruututeemakartta on kuin koropleettikartta, tosin sillä erotuksella, että ruudukko on aluejakona täysin keinotekoinen ja kartantekijän mielivaltaisesti muunneltavissa. Toisaalta Viljami Ruohosen sanoin: ”Ruututeemakartta on siis periaatteessa vapaa vallankäyttäjien aluejakovalinnoista ja esittää ilman ennakkoasenteita, kuinka paljon jotakin ilmiötä absoluuttisesti on valitulla ruutukoolla.” Ennakkoasenteiden puuttumisessa on kuitenkin otettava huomioon, että kartantekijälläkin on aina joitakin ennakkoasenteita, eikä kaikkia karttoja tehdä mahdollisimman selkeiksi ja karttateknisesti oikein.

Ruututeemakartalla on mahdollista esittää absoluuttisia arvoja, toisin kuin koropleettikartalla. Tämä johtuu siitä, että kaikki ruudut ovat yhtä suuria, jolloin alueiden koko ei väärennä tulosta. Toki on aina pohdittava olisiko kuitenkin parempi esittää suhteellisia lukuja, sen mukaan mikä palvelisi tarkoitusta parhaiten.

MapInfolla ruututeemakartan luominen onnistuu kohtalaisen helposti Create Grid-toiminnolla. Ruutujen koon pystyy määräämään täysin itse ja MapInfo luo tehdystä ruudukosta oman itsenäisen tietokannan, johon voidaan sittemmin lisätä ruutukohtaista tietoa. Edellisviikon, sekä muutaman ylimääräisen ja itsenäisen, harjoituksen takia tietokannan muokkaaminen ja uusien tietojen laskeminen ja päivittäminen sujuu jo lähes rutiinilla ja varsin nopsaan. Kun tietokanta on valmis luodaan koropleettikartta halutuilla väreillä ja luokituksilla. Ruututeemakartan etuna on se, että ilmiö näkyy juuri ja ainoastaan niissä ruuduissa, missä sitä esiintyy. Ainakin jos rajausehdot ovat kunnossa.

Harjoitus: yli 65-vuotiaita Pääkaupunkiseudulla

Ryhmän yhteisenä harjoituksena teimme ruututeemakartan pääkaupunkiseudun eli tässä yhteydessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan, väkiluvusta ja väestön sijoittumisesta. Koska kartastani tuli eeppisen ruma ja tärkeät karttaelementit kuten mittakaava, pohjoisnuoli ja legenda puuttuvat en julkaise sitä. Itsenäisenä harjoituksena tein yli 65-vuotiaiden, eli käytännössä eläkeläisten, sijoittumisesta pääkaupunkiseudulle. Arvot esitin absoluuttisina lukuina, en siis yli 65-vuotiaiden osuutena kokonaisväestöstä, joskin siitäkin varmasti saisi varsin mielenkiintoisen kartan.

Karttateknistä tulkintaa

Kuva 1.

Tein kolme versiota eri kokoisilla ruutujaoilla. Karttojen värityksenä käytin punaisen ja liilan sävyjä, sillä mielestäni ne erottuvat toisistaan riittävän hyvin ja lisäksi muodostavat harmonisen kokonaisuuden, jossa alueelliset erot erottuvat. Tosin joidenkin yksittäisten espoolaisten ruutujen havaitseminen voi olla hieman haastavaa. Kuten kuvasta 1 näkyy on aineisto vahvasti vasemmalle vino. Päädyin käyttämään jakoperusteena luonnollisa luokkavälejä, vaikkei se olekaan tälläiselle jakaumalle välttämättä paras vaihtoehto. Luonnollisilla luokkaväleillä kuitenkin tuli järkevimmän näköisiä karttoja, joissa suurimman intensiteetin alueet korostuvat.

Kartta 1.

Ensimmäisessä kartassa ruudut ovat kooltaan 250m x 250m ja näitä ruutuja on pääkaupunkiseudulla(ja hiukan sen ulkopuolella) 27 406, joista 5 211:sta asuu vähintään yksi yli 65-vuotias ihminen. Mielestäni tässä kartassa tulevat alueelliset erot parhaiten esille. Varsinkin ne alueet, joilla eläkeläisiä ei asu erottuvat selkeimmin. Lisäksi tiheimpien alueiden ympärillä näyttäisi olevan vaihettumisvyöhyke, jolla eläkeläisten määrä vähenee. Ruudut ovat aika pieniä, mutta itse pidän tärkeämpänä alueiden erottamista, kuin yksittäisten ruutujen arvoja.

Kartta 2.

Toisessa kartassa ruudut ovat kooltaan 500m x 500m ja niitä on 5950, joista 2033:ssa asuu vähintään yksi seniori. Ruutujen suuremmasta koosta johtuen niitä on vähemmän, jolloin kartassa on vähemmän tulkittavaa ja se on siten yksinkertaisempi. Tässä kartassa näkyvät suurinpiirtein samat suurimman tiheyden alueet kuin ensimmäiselläkin kartalla, joskin vaihettumisvyöhykkeet puuttuvat ja alueet näyttävät siten suuremmilta. Lisäksi suurempaan ruutuun mahtuu enemmän asukkaita kuin pieneen, joten tiheimmin asutussa ruudussa asukkaita on 941 kun ensimmäisen kartan tiheimmässä ruudussa asukkaita on 397. Kartan ruudut ovat ihan mukavan kokoisia ja ilmiö tulee esille ihan hyvin, vaikkakin henkillökohtaisesti pidän enemmän ensimmäisen kartan ruuduista.

Kartta 3

Kolmannessa kartassa ruutujen koko on jo huomattavasti isompi, eli 1000m x 1000m. Näitä ruutuja on koko alueella 1872, joista 713:ssa asuu vähintäänkin yksi eläkeläinen. Jos edellinen kartta oli yksinkertainen niin tämä on jo liian yleistävä. Periaatteessa tässä kartassa näkyvät samat alueet kuin kahdessa edellisessäkin, mutta nyt suurimman luokan ruutuja on paljon isommalla alueella. Toisinsanoen näyttää siltä, että koko Helsinki ja Etelä-Espoo olisivat eläkeläisten kansoittamaa aluetta. Sivultaan kilometrin pituinen ruutu on tässä mittakaavassa aivan liian suuri, ellei sitten tarkastella todella yleisellä tasolla, että missä suunnilleen asuu eläkeläisiä.

Tulkintaa kartalta

Kartta 2, johon on lisätty tärkeimmät tiet

Käytän tulkinnassa ensimmäistä karttaa, eli sitä jonka ruutujen koko on 250m x 250m, koska pidän siitä itse eniten. Lisäksi lisäsin kartalle näkyviin valmiina tietokantana olleet tärkeimmät tiet, jotta tulkinta olisi helpompaa. Moottoritiet ja kehätiet näkyvät mukavasti mustina, mutta hiukan pienemmät tiet näkyvät punaisina vähän turhan huonosti. Varsinkin keskustan alueella. Joko alueluokituksen tai teiden värejä olisi syytä ollut vaihtaa, mutta tällä kertaa en valitettavasti jaksanut leikkiä tietokannan muokkaamista. Ruutujen väriä en halunnut muuttaa, koska näillä väreillä tulkinta on helppoa ja kartta yhtenäinen aiempien esitysten kanssa.

Kartassa on havaittavissa, että suurimman eläkeläisten määrän laajimmat yhtenäiset alueet keskittyvät Helsingin keskustaan ja siitä säteittän valtaväyliä myötäillen kohti pohjoista. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska väestö keskittyy muutenkin valtaväylien varteen. Esimerkiksi Julia Kemppisen laatimalla Pääkaupunkiseudun asukkaiden iän keskiarvo –kartalla näkyy, että asutus yleensäkin on keskittynyt valtaväylien ympärille ja alueellista vaihtelua on lähinnä iän suhteen. Kemppisen kartassa ei ole näkyvissä asukkaiden määrää, mutta jokaisessa värillisessä ruudussa asuu vähintääkin yksi henkilö, joten asukkaiden sijainti on tulkittavissa. Valtaväylien viereen ihmiset keskittyvät siksi, että niiden varrella liikenne yhteydet ovat suhteessa paremmat kuin vaikkapa keskellä Nuuksiota. Lisäksi kaikki eivät halua asua keskustoissa, mutta haluavat silti toisinaan käyttää keskuksen palveluja, jolloin toimivat liikenneyhteydet ovat varsin mukavat.

Eläkeläisiä on eniten keskustan alueella todennäköisesti siksi, että keskustassa palvelut, kuten terveyden huolto ja kaupat, ovat lähellä, jolloin vanhus ei ole riippuvainen esimerksi taksikyydistä päästäkseen kauppaan. Lisäksi etenkin Helsingin keskustassa asutaan lähinnä kerrostaloissa, jolloin vanhuksella on hoidettavanaan vain asuntonsa, eikä esimerkiksi pihaa ja maatilaa. Nämä samat syyt selittävät muidenkin keskusten, kuten Vantaalla Myyrmäen ja Itä-Helsingissä Itäkeskuksen suurempaa tiheyttä.

Viljami Ruohonen teki kartan yli 85-vuotiaiden sijoittumisesta Pääkaupunkiseudulle ja pohtii blogissaan syitä tähän sijoittumiseen. Ruohonen esittää kysymykset: ”Ovatko esikapunkialueet vasta niin myöhäisessä vaiheessa asutettuja, ettei sinne vanhempia ihmisiä ole muuttanut? Onko keskustassa jonkinlaisia palvelutaloja, vai pitävätkö Töölön varakkaat vanhukset kynsin ja hampain viimeiseen hengenpihaukseen asti kiinni omistusasunnoistaan ennen kuin sukulaiset pääsevät apajille?”  Koska yli 85-vuotiaat kuuluvat myös valitsemaani ryhmään, eli yli 65-vuotiaat, on Ruohosen esittämissä kysymyksissä pohdittavaa myös minun kannaltani. Voi todella olla, että vasta viime vuosikymmeninä rakennetut (omakotitalo)alueet eivät ole ehtineet houkutella asujikseen nykyisiä vanhuksia, joilla on jo mahdollisesti ollut omistusasunto Töölössä.

Anna Ylinen teki neljännellä kurssikerralla kartan alle kouluikäisen, eli alle 7-vuotiaiden, lasten määrästä ja sijainnista Pääkaupunkiseudulla. Keskimääräisesti paikoissa, joissa on paljon vanhuksia on yleensä vähän lapsia, koska vanhukset eivät ole lisääntymis- tai perheenperustamisiässä, vaan heidän mahdolliset lapsensa ovat jo aikuisia ja perustaneet omat perheet muualle. Näin ollen on mielenkiintoista vertailla, pitääkö tämä paikkansa myös Pääkaupunkiseudulla.

Ylisen kartasta huomataan, että lähes samat alueet ovat korkeimmassa luokassa, kuin omassakin kartassani. Tämä johtuu ihan siitä, että suurimmalla osalla näistä alueista väestöä asuu enemmän kuin muilla alueilla. Mielenkiintoisia pokkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi Etelä-Vantaan keskiosassa sijaitsevilla Ylästön ja Kartanonkosken alueilla asuu paljon lapsia, mutta vähän vanhuksia. Kyseiset alueet ovat suhteellisen viime aikoina rakennettuja, ja etenkin Kartanonkoski on upouutta aluetta ja lapsiperheiden suosiossa. Mielestäni tämä havainto tukee Ruohosen esittämää väitettä, että myöhäisessä vaiheessa rakennetuille esikaupunkialueille ei ole muuttanut vanhoja ihmisiä. Tokihan alueiden ikärakenne muuttuu ajan saatossa ja joskus nykyiset pienten lasten vanhemmat ovat oman aikansa eläkeläisiä.

MapInfolla piirtämisestä

Seuraavaa kurssikertaa pohjustettiin rekisteröimällä rasterimuotoinen Pornaisten peruskartta MapInfoon. Kartalta digitoitiin Pornaisen keskustan talot, tiet ja halutessaan alueen läpi kulkeva joki. MapInfolla on mahdollista piirtää tasan kolmenlaisia asioita: pisteitä, viivoja ja alueita. Eipä voi muuta sanoa, kuin että nyt on CorelDraw:ta suunnaton ikävä. Varsinkin kun on mahdollista piirtää vain ja ainoastaan suoraa viivaa… Lisäksi MapInfolla järkevän legendan, pohjoisnuolen ja mittakaavan luominen, ja varsinkin sijoittelu on äärimmäisen hankalaa ja turhauttavaa.

Vihdoinkin yhteenveto

Mielestäni kartat onnistuivat ihan mukavasti ja ajavat tarkoituksensa hyvin. Tunnen todella kehittyväni tietokantojen muokkaamisessa, sillä se sujuu jo nopeasti ilman suurempia virheitä. Teemakartan tekijänä alan kovasti lähestyä sitä pistettä, että aikaa menee noin puoli minuuttia, jonka jälkeen säädetään värejä puolisen tuntia. Vaikeinta tälläkin kurssilla on tulosten ja karttojen analysointi, koska se vie eniten aikaa. Luulin, ettei TVT3 voisi viedä enempää aikaa kuin TVT2, mutta näin on tainnut päästä käymään.  Jos ei muuta hyvää niin tuntee ainakin tehneensä työtä opintopisteiden eteen. Lisäksi, kuka ihme jaksaa lukea tämän 1 270 sanaa pitkän tekstin kokonaan?

Lähteet:

Kemppinen, J. (2012). Neljäs kurssikerta – Ruututeemakarttojen hallitseminen. 8.2.2012
<https://blogs.helsinki.fi/jjkemppi/2012/02/07/neljas-kurssikerta-ruututeemakarttojen-hallitseminen/>

Ruohonen, V. (2012). Kurssikerta 4 – Ruututeemakartta vai pikselimössö. 8.2.2012
<https://blogs.helsinki.fi/viljamir/2012/02/07/kurssikerta-4-ruututeemakartta-vai-pikselimosso/ >

Ylinen, A. (2012). Neljäs kurssikerta – Gridi. 8.2.2012
<https://blogs.helsinki.fi/annaylin/2012/02/07/neljas-kurssikerta-gridi/>

150 thoughts on “Kurssikerta 4, Vaikka kuinka toivoisit niin MapInfo ei ole piirto-ohjelma

 1. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 2. You can certainly see your expertise within the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 3. You’ve made some really good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 4. This page really has all of the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 5. Hello, I think your web site may be having browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic website!

 6. Excellent web site you have here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 7. My dream retirement would be living in Udaipur, India! I’ve been into the city and appreciate the persons and Indian culture. I’d be thrilled to be able to see this film which takes place in the most effective place in the planet! :)

 8. I simply want to tell you that I’m very new to blogging and site-building and honestly savored your page. Probably I’m likely to bookmark your site . You definitely come with good articles and reviews. Cheers for sharing your blog site.

 9. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 10. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 11. Emeryeps is a SEO(Search Engine optimzation) and Internet Marketing company. They help businesses to get traffic from various search engine and online community. They have seo experts and consultants with many years of SEO Experiences. No matter where your business is located, EmeryEPS.com can help your business to secure your highly convertible leads online.

 12. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 13. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 14. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great website.

 15. Emeryeps is a SEO(Search Engine optimzation) and Internet Marketing company. They help businesses to get traffic from various search engine and online community. They have seo experts and consultants with many years of SEO Experiences. No matter where your business is located, EmeryEPS.com can help your business to secure your highly convertible leads online.

 16. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 17. I was very pleased to find this great site. I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you book marked to look at new things on your blog.

 18. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “One who’s our friend is fond of us one who’s fond of us isn’t necessarily our friend.” by Geoffrey F. Albert.

 19. whoah this blog is great i like reading your articles. Keep up the good work! You already know, lots of individuals are looking round for this info, you can aid them greatly.

 20. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 21. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.

 22. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 23. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours as of late, but I by no means found any fascinating article like yours. It’s lovely price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the net shall be a lot more helpful than ever before. “Where facts are few, experts are many.” by Donald R. Gannon.

 24. You are my breathing in, I own few blogs and very sporadically run out from to brand.I believe this site contains some real superb info for everyone. “In this world second thoughts, it seems, are best.” by Euripides.

 25. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and great user friendly style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 26. I want to show my appreciation for your kindness supporting those people who should have help on your field. Your special dedication to getting the message around ended up being extremely beneficial and has consistently encouraged guys and women much like me to get to their dreams. Your new invaluable tutorial means a whole lot to me and additionally to my office colleagues. Best wishes; from everyone of us.

 27. I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 28. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 29. Hello.This post was really motivating, especially because I was investigating for thoughts on this subject last Thursday.

 30. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 31. IMSCSEO is a Singapore SEO Company founded by Mike Koosher. The purpose of IMSCSEO.com is to supply SEO services and help Singapore enterprises with their Search Engine Optimization to help them rise the ranking of Search engine. Try us @ imscsseo.com

 32. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 33. MichaelJemery.com is a site with many hypnosis downloads. Whether you are looking for free hypnosis downloads, self hypnosis download for mp3, video and any audio files, Michael Jemery has the downloads for you. You can download hypnosis from apps, audio, mp3 and even youtube !

 34. I really hope to reveal to you that I am new to blogging and completely adored your article. Very possible I am going to save your blog post . You absolutely have memorable article information. Truly Appreciate it for swapping with us your own blog document

 35. Hi there, just turned out to be aware of your website through Search engines like google, and discovered that it’s pretty interesting. I’ll value in the event you carry on this informative article.

 36. Wonderful website. Lots of helpful info here. I am sending it to some pals ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

 37. Magnificent website. A lot of useful info here. I am sending it to several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!

 38. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous website.

 39. I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I never found any fascinating article like yours. It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the web might be a lot more helpful than ever before. “When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.” by Lao Tzu.

 40. I really wish to tell you that I am new to putting up a blog and thoroughly adored your work. Likely I am prone to save your blog post . You absolutely have lovely article material. Be Grateful For it for swapping with us your current blog article

 41. I merely want to notify you that I am new to wordpress blogging and absolutely valued your website. Most likely I am likely to store your blog post . You literally have fabulous article materials. Delight In it for swapping with us your very own internet site article

 42. You have remarked very interesting points ! ps decent website . “The world is dying for want, not of good preaching, but of good hearing.” by George Dana Boardman.

 43. MichaelJemery.com is a site with many hypnosis downloads. Whether you are looking for free hypnosis downloads, self hypnosis download for mp3, video and any audio files, Michael Jemery has the downloads for you. You can download hypnosis from apps, audio, mp3 and even youtube !

 44. IMSCSEO is a SG SEO Agency developed by Mike Koosher. The aim of IMSCSEO.com is to deliver SEO services and help Singapore business owners with their Search Engine Optimization to assist them rise the rankings of Bing or google. More at imscsseo.com

 45. Fantastic site. A lot of useful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you on your effort!

 46. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 47. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 48. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 49. Hello there, I found your site by means of Google even as looking for a related subject, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 50. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 51. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 52. I intended to put you this little bit of remark so as to thank you again on your precious secrets you’ve contributed in this case. It’s quite extremely generous of people like you to provide publicly precisely what most people could have supplied as an e book in making some dough for their own end, mostly considering that you could have done it if you desired. These points additionally served to become fantastic way to recognize that the rest have a similar interest much like my own to see a good deal more when it comes to this condition. I believe there are millions of more pleasant sessions up front for folks who examine your blog.

 53. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 54. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 55. I feel this is among the most significant info for me. And i am glad studying your article. However should remark on few basic things, The website taste is perfect, the articles is actually nice : D. Just right process, cheers

 56. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your site.

 57. Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I fulfillment you get admission to consistently quickly.

 58. Its superb as your other blog posts : D, thanks for posting . “A lost battle is a battle one thinks one has lost.” by Ferdinand Foch.

 59. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :)

 60. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great job in this topic!

 61. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what in regards to the bottom line? Are you certain concerning the source?

 62. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 63. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 64. Normally I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great post.

 65. Very well written post. It will be beneficial to anyone who employess it, as well as me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 66. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 67. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 68. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 69. I would like to show some appreciation to this writer for rescuing me from this particular setting. As a result of scouting through the world-wide-web and finding things which were not pleasant, I figured my life was done. Being alive devoid of the approaches to the problems you have sorted out through this report is a serious case, and the kind which may have negatively damaged my entire career if I hadn’t noticed the website. Your natural talent and kindness in dealing with all the pieces was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a solution like this. I can also at this point relish my future. Thanks a lot so much for the professional and result oriented help. I will not be reluctant to recommend your web blog to anybody who needs to have guidelines about this issue.

 70. You made some clear points there. I did a search on the subject matter and found most people will agree with your blog.

 71. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :)

 72. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 73. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 74. hi!,I like your writing very so much! percentage we be in contact more about your article on AOL? I require a specialist in this house to resolve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to look you.

 75. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 76. Some really good info , Sword lily I discovered this. “What we say is important for in most cases the mouth speaks what the heart is full of.” by Jim Beggs.

 77. I like this website so much, saved to my bookmarks. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

 78. I appreciate, cause I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 79. Fantastic web site. Lots of helpful info here. I¡¦m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!

 80. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 81. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 82. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 83. Hello very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m satisfied to find numerous helpful info right here in the put up, we need develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 84. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 85. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 86. I got what you intend, thankyou for posting .Woh I am lucky to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 87. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 88. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 89. Regards for helping out, wonderful information. “Courage comes and goes. Hold on for the next supply.” by Vicki Baum.

 90. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 91. As soon as I observed this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 92. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks!

 93. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 94. I’ve recently started a web site, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Character is much easier kept than recovered.” by Thomas Paine.

 95. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 96. I simply wanted to appreciate you all over again. I do not know the things that I would’ve undertaken in the absence of these information revealed by you on such problem. It truly was the alarming setting for me personally, but witnessing the well-written avenue you dealt with the issue made me to leap for happiness. I am grateful for this service and as well , believe you comprehend what a great job you are always doing instructing people today by way of your blog. I’m certain you’ve never met all of us.

 97. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 98. You really make it appear really easy with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I believe I would never understand. It seems too complicated and extremely huge for me. I am taking a look forward to your next put up, I¡¦ll attempt to get the grasp of it!

 99. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 100. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect website.

 101. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the last part :) I care for such information much. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 102. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 103. Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 104. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 105. Hello.This article was really remarkable, especially because I was searching for thoughts on this topic last couple of days.

 106. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 107. You can certainly see your expertise in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 108. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 109. hi!,I like your writing so a lot! share we keep in touch extra about your article on AOL? I require a specialist in this area to unravel my problem. May be that is you! Having a look forward to see you.

 110. Terrific paintings! That is the kind of info that are meant to be shared across the internet. Shame on Google for now not positioning this post higher! Come on over and consult with my website . Thank you =)

 111. I was just looking for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 112. you’re in reality a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic process on this matter!

 113. You are my intake , I possess few web logs and very sporadically run out from to post .I believe this website has some real great information for everyone. “Glory is fleeting, but obscurity is forever.” by Napoleon.

 114. you’re actually a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic activity in this subject!

 115. certainly like your web-site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

 116. What i do not realize is if truth be told how you are not actually much more smartly-liked than you might be now. You are so intelligent. You already know therefore significantly in the case of this subject, produced me for my part believe it from numerous varied angles. Its like men and women don’t seem to be involved except it¡¦s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time take care of it up!

 117. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 118. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 119. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 120. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 121. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 122. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 123. hello!,I really like your writing so so much! proportion we be in contact more approximately your post on AOL? I require an expert on this house to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 124. I actually wanted to write down a brief remark to be able to thank you for some of the magnificent tricks you are writing at this site. My considerable internet search has at the end been honored with reputable concept to talk about with my neighbours. I ‘d express that most of us website visitors are extremely endowed to be in a remarkable site with many marvellous people with interesting ideas. I feel pretty fortunate to have discovered your web page and look forward to some more fun minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 125. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 126. Nice blog right here! Additionally your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your associate link for your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 127. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 128. You could certainly see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 129. It¡¦s in reality a great and useful piece of info. I¡¦m glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 130. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *