Rock carvings and inscriptions in the Helsinki Metropolitan area / Pääkaupunkiseudun kalliopiirrokset ja -kaiverrukset

You are welcome to follow a new project mapping the rock carvings and inscriptions in the Helsinki Metropolitan area, southern Finland. This project aims to map the range of historical rock carvings and rock inscriptions. Helsinki is the capital of Finland (since 1812) and also the home for the University of Helsinki. Mapping these rock carvings that mostly date to the 19th-20th century is an attempt to document them before they are completely lost. Many of them have already been lost in the course of building new infrastructure and housing in the constantly expanding Metropolitan Region (including besides the City of Helsinki also the neighbouring municipalities).

The project sprang from a spontaneous origin after some chance findings of undocumented and unknown rock carvings in various places, typically in small pockets wedged in between the city infrastructure. This prompted documenting these carvings that are often too young to be automatically regarded as ‘Ancient Monuments’ protected by the law in Finland.

Rock carving in Munkkivuori in Helsinki / Kalliopiirros Helsingin Munkkivuoressa: HSKL I/VI 1952.

Tervetuloa seuraamaan uutta tutkimushanketta, jossa kartoitetaan Pääkaupunkiseudun kalliopiirroksia, -hakkauksia ja -kaiverruksia. Projektin tavoitteena on kartoittaa historiallisten kalliopiirrosten ja -kaiverrusten kirjoa Helsingin ja ympäryskuntien alueella. Pääasiassa 1800-1900-luvuille ajoittuvien kaiverrusten kartoittamisen tavoitteena on dokumentoida ne ennen kuin ne katoavat ja tuhoutuvat lopullisesti. Monet niistä ovat jo kadonneet vuosikymmenien kuluessa infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä jatkuvasti laajenevalla Pääkaupunkiseudulla.

Hanke sai alkunsa spontaanisti useista paikoista asutuksen ja kaupunki-infrastruktuurin keskeltä havaittujen dokumentoimattomien ja unohdettujen kalliopiirrosten innoittamana. Tämä innoitti dokumentoimaan näitä kaiverruksia, jotka ovat pääosin niin nuoria, etteivät ne ole automaattisesti muinaismuistolain suojelun piirissä.