Tietoa palvelusta

HelsinkiUniLearn on palvelukokonaisuus, jota kehitetään Helsingin yliopistossa. Palvelukokonaisuus tulee sisältämään seuraavia osakokonaisuuksia (kuva 1):

 • HowUStudy – Kursseilta käytettävä reflektioväline
  • Korvaa perinteisen kurssipalautteen (4-6 väittämää + avovastaus)
  • Sisältää pikakyselyn (4-6 väittämää + avovastaus), jonka tarkoituksena on virittää keskustelua meneillään olevasta opetuksesta sekä laajemman kurssikohtaisen kyselyn, joka perustuu HowULearnin osa-alueisiin ja josta opiskelija saa kirjallisen vastapalautteen. Laajempaa kyselyä käytetään vain osalla kursseista.
 • HowULearn – Tutkimusperusteinen oppimisen ja opetuksen ohjausjärjestelmä
  • Ollut säännöllisessä käytössä Helsingin yliopistossa
  • Opiskelijan “digituutori” ja koulutusohjelmien arviointiväline
  • Uusitaan ja yhdistetään HelsinkiUniLearn-palveluun
  • https://blogs.helsinki.fi/howulearn/
 • HowULearnPhD – TohtoriLearn
  • Mekanisimi sama kuin HowULearn, tutkimukseen perustuva, sisältää kirjallisen vastapalautteen jatko-opintojen tueksi
  • Sisällöt kehitteillä
 • HowUTeach – Opettajan reflektioväline
  • Sama mekanismi kuin edelläolevissa
  • Kehitteillä
 • HowUIntern – Harjoittelun reflektioväline
  • Suunnitteilla

Lisäksi palvelukokonaisuuteen tietyllä aikajänteellä liitetään kolmansien osapuolien keräämää aineistoa

 • Hakijaseurannasta
 • Kandipalautteesta (Arvo)
 • Uraseurannasta (Aarresaari)

Järjestelmä on tiiviissä kytköksissä muihin opetuksen ja opintojen tietojärjestelmiin ja kerätty aineisto on tutkimuspohjaista ja hyödynnettävissä yliopistopedagogisessa tutkimuksessa, opetuksen kehittämisessä, laadunvarmistuksessa sekä opettajien ja opiskelijoiden oman kehittymisen tukena.

Ensisijaisesti ei puhuta enää perinteisestä palautteesta, pikemminkin ohjaus- ja mentorointijärjestelmästä.