Tietoa minusta – About me

Kuka?

Työskentelen tohtorikoulutettavan työsuhteessa Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa vuoden 2017 alusta alkaen.

Väitöskirjani käsittelee Alankomaiden tasavallan kaupallisia ja diplomaattisia suhteita Itämeren piirissä 1600-luvun lopulla. Tutkimusintressini liittyvät laajemmin uuden ajan alun taloushistoriaan, talouspolitiikkaan, merihistoriaan ja taloudellisten intressiryhmien toimintaan.

Yhteystietoni löydät Helsingin yliopiston Tuhat-portaalin sivuiltani.

Blogissani voit tutustua tutkimusprojektini tiimoilta syntyneisiin blogikirjoituksiin sekä tutkijanelämään yleisesti liittyviin teemoihin.


Who?

I am a doctoral candidate in history, writing dissertation on the Dutch-Scandinavian economic and political relations in the late seventeenth century. Currently, I am working in the Doctoral Programme in History and Cultural Heritage at the University of Helsinki.

I spent the autumn semester 2019 at the Leiden University Institute for History.

My research interests lie in the fields of economic history of the early modern Europe, commercial policies, maritime trade and economic interest groups. For additional information, see my University of Helsinki homepage.