Tietoja minusta – About me

 

(C) Veikko Somerpuro

Työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Oikeustieteellisessä tiedekunnassa prof. Heikki Pihlajamäen Akatemiaprojektissa “Comparing early modern colonial laws”, jossa keskityn Alankomaiden merentakaisten alueiden oikeushistoriaan.

Väitöskirjani tein Alankomaiden kauppapoliittisista suhteista Ruotsin ja Tanskan kanssa 1600-luvun lopulla.

Tutkimustyön ohella teen mielelläni tilaushistoriallisia töitä: paikallishistorioita, yrityshistoriikkeja sekä eri medioille taustoittavaa asiantuntijatyötä.

Yhteystietoni löydät Helsingin yliopiston Tuhat-portaalin sivuiltani.

Blogissani voit tutustua tutkimustyöni tiimoilta syntyneisiin blogikirjoituksiin sekä tutkijanelämään yleisesti liittyviin teemoihin.


I am a post-doctoral researcher at the University of Helsinki, focusing on Dutch overseas trading empire, currently with a particular focus on legal history. I am working in the Academia of Helsinki project “Comparing Early Modern Colonial Laws”, led by professor Heikki Pihlajamäki.

I wrote my PhD dissertation on late 17th century Dutch-Scandinavian economic and political relations.

My research interests lie in the fields of early modern legal history, economic history and maritime history. For additional information, see my University of Helsinki homepage.