HowULearn – Helsingfors universitets stödenkäten

HowUOpiskelijoita porthanian edustalla 26.8.2013Learn är Helsingfors universitets responsverktyg, som innehåller gemensamma frågor om lärande och studier vid universitet (OPPI), frågor till utexaminerade studenter och fakulteternas egna frågor. Studenten fyller i förfrågan tre gånger under studietiden: under det första året på våren samt efter kandidat och magisterexamen.

HowULearn responsverktyget tas i bruk vid Helsingfors universitet och är gemensamt för alla vetenskapsområden. HowULearn testas år 2013 och det tas i bruk vid alla fakulter efter testningen.

HowULearn drar nytta av studenternas bakgrundsinformation och studieresultat men ersätter inte, utan snarare kompletterar annan studentrespons, så som t.ex. kursrespons. Studenterna får personlig respons på sitt lärande och sina studier och fakulteterna får färdiga rapporter som möjliggör en uppföljning av studenternas lärande.

Vid utarbetandet av HowULearn har man dragit nytta av såväl forskning vid Helsingfors universitet som internationell och annan nationell forskning. HowULearn bygger på forskning, vilket bidrar till trovärdig information och möjliggör kritisk granskning. HowULearn kan sålunda utnyttjas på flera olika plan vid universitetet: inom ramen för universitetets beslutsfattning, i fakulteternas kvalitetsarbete, vid utvecklande av undervisningen och som stöd för studenternas lärande.

Respons till studenten

Studenten får individuell respons som kommer att ställas i relation till de svar som ges av studenter vid andra fakulteter. Responsen bestäms utgående från studentens synsätt på lärande och lärmiljöer (t.ex. hur studenten planerar sina studier).

På basis av dessa resultat, dvs. medeltalet och standardavvikelsen av flera påståenden, ger verktyget information om vilken grupp studenten placeras i.