Information about the project / Tietoa projektista

[Suomenkielinen versio sivun alalaidassa]

The research project on the Intellectual Heritage of the Ancient Near East examines the cultural, linguistic and literary relations between the Near East and the West, and the interaction between the Near East and ancient Greece in particular. The five-year project (2010–2015), part of the Finland Distinguished Professor Programme and funded by the Academy of Finland, is based in the Department of World Cultures, University of Helsinki.

The project is led by Prof. Jaakko Hämeen-Anttila in collaboration with FiDiPro Professor Robert Rollinger (formerly of Innsbruck).

Other team members are Ilkka Lindstedt (MA), Dr. Raija Mattila, Inka Nokso-Koivisto (MA), Dr. Saana Svärd, Riikka Tuori (MA).

The multimethodological undertaking draws on Akkadian, Greek and Arabic sources to elaborate on East–West relations. Searching for the historical roots of various dichotomies and controversies, the project analyses the formation of cultural identities in a multicultural environment.

The analysis of relations between three interrelated cultures (Mesopotamia, Greece, the Islamic culture) through millennia from different perspectives (religion; power; literature; philosophy; historiography) makes it possible to create a model for cultural change and identity formation. In order to secure a comprehensive analysis, the project has three research strands focusing on the same phenomena from different viewpoints.

Project members’ publications (pdf)

Further information: Prof. Jaakko Hämeen-Anttila, jaakko.hameen-anttila(at)helsinki.fi.

_________________________________________________________________________

Suomen Akatemian rahoittama viisivuotinen Finland Distinguished Professor Programme -hanke Muinaisen Lähi-idän henkinen perintö (2010–2015) tutkii Lähi-idän ja lännen välisiä kulttuurisia, kielellisiä ja kirjallisia suhteita. Monialaisen humanistisen tutkimuksen keskiössä ovat etenkin antiikin Kreikan ja Lähi-idän väliset suhteet.

Projekti toimii Maailman kulttuurien laitoksella Helsingin yliopistossa. Projektin johtaja on professori Jaakko Hämeen-Anttila yhteistyössä FiDiPro-professori Robert Rollingerin kanssa. Hankkeessa työskentelevät myös FM Ilkka Lindstedt, FT Raija Mattila, FM Inka Nokso-Koivisto, FT Saana Svärd ja FM Riikka Tuori.

Muinaisen Lähi-idän henkinen perintö -hanke valottaa idän ja lännen suhteita erityisesti akkadin-, kreikan- ja arabiankielisen lähdeaineiston pohjalta. Hankkeessa etsitään dikotomioiden ja vastakkainasettelun historiallisia juuria ja selvitetään, miten kulttuurinen itseymmärrys on rakentunut monikulttuurisessa ympäristössä.

Vuosituhantisten suhteiden seuraaminen kolmen toisiinsa vaikuttaneen kulttuurin välillä (Mesopotamia, Kreikka, islamilainen kulttuuri) ja lukuisista eri näkökulmista (uskonto, valta, kirjallisuus, filosofia, historiankirjoitus) mahdollistaa kulttuurisen muuntumisen ja identiteetin rakentamisen mallintamisen. Tutkimuksen kattavuuden varmistamiseksi projekti koostuu kolmesta tutkimuslinjasta, jotka tarkastelevat samoja ilmiöitä eri näkökulmista.

Projektilaisten julkaisut (pdf)

Lisätietoja: Prof. Jaakko Hämeen-Anttila (Jaakko.Hameen-Anttila [ät] helsinki.fi).

Leave a Reply