Projektikuvaus

Samalla kun somevaikuttajat ovat alkaneet käyttää valtaansa poliittisiin kysymyksiin, poliitikot ovat omaksuneet somevaikuttajilta tuttuja viestinnän keinoja. Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan tätä poliittisen, kaupallisen ja henkilökohtaisen yhteenkietoutumista sosiaalisessa mediassa. Aihetta lähestytään somevaikuttajien, poliitikkojen ja alan taustavaikuttajien haastattelujen, somesisältöjen sekä niitä koskevien journalististen sisältöjen kautta. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishankkeena 8/2022–12/2023 välisellä ajalla ja sitä rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö. Hanketta johtaa yliopistotutkija, dosentti Essi Pöyry.