Etusivu / Front page

Kuva: Tapio Kovero

Teologisen tiedekunnan teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmassa alkoi syksyllä 2019 islamilaisen teologian opintosuunta. Islamilaisen teologian opintosuunnan tavoitteena on moniulotteinen ymmärrys islamista sekä keskeisten tekstien että muslimien arjen kautta. Opinnoissa yhdistetään historian tutkimuksen, antropologian ja sosiologian lähestymistapoja. Opintosuunnassa on mahdollista suorittaa myös islamin aineenopettajan pätevyys.

Opintosuuntaan ei haeta erikseen eikä siihen ole omaa kiintiötä, vaan opiskelijat hakeutuvat teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaan, jonka sisällä he voivat halutessaan valita opintosuunnan. Islamilaisen teologian opintosuunta toimii läheisessä yhteistyössä humanistisen tiedekunnan islamin ja Lähi-idän tutkimuksen kanssa.

Islamilaisen teologian yliopistonlehtorit ovat Teemu Pauha ja Ilkka Lindstedt.

Islamilaisen teologian sekä Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opetus on nähtävillä täällä.

Islamilaisen teologian opintosuunnasta mediassa:

”Kommentti: Islamilaisen teologian opetus alkaa Helsingissä – ei enää vain kristinuskon tutkimista” 

”Erään islamin tutkijan tarina”

”Islamilainen teologia Helsingin yliopistossa” 

”Islamin koulutus laajenee opintosuunnaksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa” 

*

In the autumn of 2019, the faculty of theology launched a new Islamic theology study track inside the Bachelor’s programme of theology and religious studies. The goal of the study track is a multidimensional and integrated understanding of Islam through sacred texts and in everyday lives of Muslims. The approach is interdisciplinary, and the studies combine approaches from different disciplines, such as history, anthropology, and sociology. In the study track, it is possible to gain competency to work as a teacher of Islam.

Applicants do not apply to the study track separately, nor does it have a quota. The students apply to the Bachelor’s programme of theology and religious studies, and when they are admitted in the programme, they can choose a study track. The study track of Islamic theology works in close collaboration with Islamic and Middle Eastern Studies at the Faculty of Arts.

The university lecturers of Islamic theology are Teemu Pauha (starting August 1, 2020) and Ilkka Lindstedt.

Islamic theology in media in English:

“Courses in Is­lamic theo­logy be­gin at the Uni­versity of Hel­sinki’s Fac­ulty of Theo­logy – Learn­ing about tex­tual and lived Is­lam”

“Di­verse in­ter­pret­a­tions of evolving Is­lam”