Från prat till plan

Den 30 september inleds den första av våra fyra utbildningar inom projektet. FRÅN PRAT TILL PLAN – Uppgörande av en jämställdhetsplan i skolan (5 sp) består av tre närstudietillfällen som sträcker sig över läsåret 2014-2015. Utbildningen arrangeras i Helsingfors, men deltagarna kommer runtom från Nyland. Målsättningen är att deltagarna under årets lopp ska utveckla en jämställdhetsplan för deras egna skola. Utbildningen stöder med kunskap och verktyg för att göra upp och förankra planen i skolans verksamhet.

Välkommen!

Välkommen till bloggen för fortbildningsprojektet Jämställdhet i skolan!

Jämställdhet i skolan är ett projekt som består av fyra utbildningar för personal inom både allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen. Projektets genomgående målsättning är att främja jämställdhetsarbetet i skolorna. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och arrangeras av Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. Anmälan till utbildningarna sker via Palmenias hemsida. På denna blogg uppdateras senaste information och nyheter om projektet.

Följ med oss under projektets gång!