Esittely

Työskentelen postdoc-tutkijana Suomen Kulttuurirahaston apurahalla. Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä uskontolukutaitoon, ja olen mukana Argumenta-hankkeessa Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Väittelin uskontotieteessä (hum. tdk.) keväällä 2015 uskontososiologian alaan kuuluvalla väitöskirjallani, joka käsittelee musliminaisten pukeutumisesta käytyjä poliittisia debatteja 2000-luvun Ranskassa.

Koulutukseltani olen uskontotieteilijä ja sosiologi. Olen opettanut vuodesta 2004, niin Helsingin yliopistolla kuin muuallakin. Opettajan pedagogiset opinnot olen suorittanut Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätietoa löydät niin Helsingin yliopiston tutkimusportaalista kuin omilta verkkosivuiltanikin.

VASTAANOTTO

Sopimuksen mukaan.