Esittely

Työskentelen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkimuskoordinaattorina. Työkenttääni kuuluvat tiedeviestintä ja yhteiskuntasuhteet. Aiemmin työskentelin useita vuosia teologisessa tiedekunnassa, ja olen edelleen mukana Argumenta-hankkeessa Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa. Toimin myös Katsomukset.fi-verkkojulkaisun yhtenä päätoimittajana.

Väittelin uskontotieteessä (hum. tdk.) keväällä 2015 uskontososiologian alaan kuuluvalla väitöskirjallani, joka käsittelee musliminaisten pukeutumisesta käytyjä poliittisia debatteja 2000-luvun Ranskassa.

Koulutukseltani olen uskontotieteilijä ja sosiologi. Olen opettanut vuodesta 2004, niin Helsingin yliopistolla kuin muuallakin. Opettajan pedagogiset opinnot olen suorittanut Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätietoa löydät niin Helsingin yliopiston tutkimusportaalista kuin omilta verkkosivuiltanikin.