Esittely

Työskentelen määräaikaisena yliopistonlehtorina teologisessa tiedekunnassa vuoden 2018 loppuun asti. Tehtäväni ala on uskonto ja digitaalinen maailma.

Väittelin uskontotieteessä (hum. tdk.) keväällä 2015 uskontososiologian alaan kuuluvalla väitöskirjallani, joka käsittelee musliminaisten pukeutumisesta käytyjä poliittisia debatteja 2000-luvun Ranskassa.

Koulutukseltani olen uskontotieteilijä ja sosiologi. Olen opettanut vuodesta 2004, niin Helsingin yliopistolla kuin muuallakin. Opettajan pedagogiset opinnot olen suorittanut Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Voit tutustua ajatuksiini opettamisesta ja oppimisesta täällä.

VASTAANOTTO

Sopimuksen mukaan.