Esittely

Eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Olen saavuttanut dosentuurin pätevyyden (ns. Habilitation) myös Münchenin yliopistossa. Helsingin yliopiston lisäksi olen tehnyt tutkimustyötä seuraavissa yliopistoissa: Münster, Tübingen, München, Mainz, Bern, Emory (Atlanta) ja Oxford. Vuodesta 2002 alkaen olen toiminut Kinneretin kaivausten johtajana (co-director). Toimin tällä hetkellä tiiminjohtajana Suomen Akatemian vuosille 2014-19 rahoittamassa huippuyksikössä Changes in Sacred Texts and Traditions

Erityisalaani ovat muinaisisraelilainen uskonto, monoteismin synty, Vanhan testamentin historialliset kirjat (Joos-2Kun, Aikakirjat, Esra-Nehemia), Deuteronomium, Lähi-idän arkeologia, muinaisen Israelin historia (erit. kuningasaika), Vanhan testamentin historiografia ja sen metodologia sekä historiallis-kriittisen tutkimuksen metodit erityisesti kirjallisuus- ja redaktiokritiikki.

Tällä hetkellä kirjoitan kirjaa yhdessä prof. Reinhard Müllerin (Münster) kanssa Vanhan testamentin toimitusprosesseista dokumentoidun (erit. tekstikriittisen) evidenssin valossa.

Yhteystiedot

Juha Pakkala
Teologinen tiedekunta
Eksegetiikka
PL 4 (Vuorikatu 3)
HELSINGIN YLIOPISTO
Suomi

Juha.Pakkala@helsinki.fi
Puhelin: 0294122120 / 0504156581

Vastaanotto

Olen tavattavissa sopimuksen mukaan (Vuorikatu 3, 4. krs., huone 422). Huhtikuusta elokuuhun 2018 olen toimivapaalla.