University lecturer – Yliopistonlehtori

Department of Mathematics and Statistics, Helsingin yliopisto – Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto

I am a university lecturer at the Department of Mathematics and Statistics, in the University of Helsinki. I have PhD in abstract algebra, and am now focusing on university mathematics education development and research, especially by creating new teaching methods and learning spaces. My current work includes studying self-assessment, developing a new teaching method, Extreme Apprenticeship, and a learning space, Maths bazaar. I am a member of Techers’ Academy, a network of distinguished teachers in the University of Helsinki.

Currently I am from leave of absence from Helsinki and work in the University of Eastern Finland.

Toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Alaani ovat matematiikan yliopisto-opetus sekä sen kehittäminen ja tutkiminen. Tällä hetkellä keskityn erityisesti uusien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen luomiseen. Niistä esimerkkejä ovat Tehostetun kisällioppimisen menetelmä, Matematiikkabasaari ja itsearviointi. Olen Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen. Tein algebran alan väitöskirjani Lontoossa Queen Maryn yliopistossa.

Minulla on tällä hetkellä tehtävästävapautus Helsingin yliopistossa ja työskentelen Itä-Suomen yliopistossa.