Opetus 2017-2018

KURSSIT

KRISTINUSKON HISTORIAN PERUSTEET
TUK-102, Kurssi, 5 op,
Juliette Day, Tuomas Heikkilä, Mikko Ketola, Petra Kuivala,
06.09.2017 – 07.12.2017

ITÄMEREN ALUEEN KIRKKOHISTORIA-1800 VUOTTA KRISTINUSKON HISTORIAA SAKSASSA
TUM-S3215, Luentokurssi, 5 op
16.01.2018 – 27.02.2018

KIRKKO JA KULTTUURI REFORMAATIOSTA 2000-LUVULLE-KRISTINUSKON JA KULTTUURIN VUOROVAIKUTUS EUROOPASSA
TUM-3214, Luentokurssi, 5 op
Kaarlo Arffman, Tuomas Heikkilä, Markus Hiekkanen
05.09.2017 – 16.11.2017

KIRKKOHISTORIAN SEMINAARI 3
TUM-3103, Seminaari, 5 op
01.09.2017 – 14.12.2017

REFORMAATIO JA MODERNI EUROOPPALAINEN KULTTUURI
TUK-2602, Luentokurssi, 5 op
Kaarlo Arffman, Tuomas Heikkilä, Jyrki Knuutila, Pekka Kärkkäinen, Isto Peltomäki
15.01.2018 – 15.02.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

10186 Yleisen kirkkohistorian keskeiset kehityslinjat (YKH331) Syventävät opinnot Tentti

10192 Keskiaika (YKH362) Syventävät opinnot Tentti

10193 Uskonpuhdistuksen aikakausi (YKH363) Syventävät opinnot Tentti

10194 Puhdasoppisuuden ja valistuksen aikakausi (YKH364) Syventävät opinnot Tentti

10195 Euroopan kirkkohistoria (YKH365) Syventävät opinnot Tentti

10196 Aasian ja Afrikan kirkkohistoria (YKH366) Syventävät opinnot Tentti

10197 Amerikan kirkkohistoria (YKH367) Syventävät opinnot Tentti

10198 Kirkkojen yhteistoiminnan historia (YKH368) Syventävät opinnot Tentti

10199 Katolinen kirkko (YKH371) Syventävät opinnot Tentti

10200 Ortodoksinen kirkko (YKH372) Syventävät opinnot Tentti

10201 Anglikaaninen kirkko (YKH373) Syventävät opinnot Tentti

10202 Kirkkotaiteen historia (YKH381) Syventävät opinnot Tentti

10203 Kirja- ja oppihistoria (YKH382) Syventävät opinnot Tentti

102051 Itämeren alueen kirkkohistoria (SKH331) Syventävät opinnot Tentti

102138 Kirja ja yhteiskunta (SKH367) Syventävät opinnot Tentti