Keitä olemme, mitä teemme

Kirjoittajat työskentelevät Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa Henkilöstön ja organisaation kehittämisen tiimissä.

Mari Juote-Pesonen

Olen kouluttaja/valmentaja, kehittäjä ja ratkaisukeskeisesti suuntautunut työnohjaaja.  Innostuksen lähteiteitäni ovat erityisesti yhteinen ajattelu ja yhteiskehittely, osallistamisen erilaiset tavat, luova ideonti, osaamisen kehittämisen erilaiset näkökulmat sekä  ratkaisukeskeisen ajattelun sovellukset.

 Leena Rasanen

Olen kouluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja, ja kartuttanut kehittämisymmärrystä monenlaisissa prosesseissa ja hankkeissa. Saan virtaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisesta. Kehittämistyössä näen oivallisia mahdollisuuksia myös työhyvinvoinnin ja innostuksen kannalta. Hyviä eväitä työhön löydän ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä lähestymistavasta ja menetelmistä sekä mindfulnessista, tietoisen hyväksyvän läsnäolon taidosta.

Olemme yhdessä ja erikseen olleet vetämässä monenlaisia esimiesten, tiiminvetäjien ja eri alojen ammattilaisten kehittymis- ja kehittämisprosesseja sekä työpajoja ja näkemässä, kuinka parhaimmillaan kehittämisote avaa uusia inspiroivia näköaloja työhön. Tapamme toimia pohjautuu tutkittuun tietoon, mutta on käytännönläheinen ja osallistava – sellainen, että mukaan tarttuu omaan työhön soveltuvia välineitä ja ideoita saman tien.

Esimerkkejä tulossa olevista valmennuksista:

Kehittäjävalmennus alkaa tammikuussa 2014 http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=6547

Palvelunkehittäjävalmennus – yksin tekemisestä yhteiskehittelyyn, alkaa helmikuussa 2014 http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=6691

Ratkaisukeskeinen gerontologinen valmentaja alkaa maaliskuussa 2014 http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=6751

Ohjausta työhön ja elämään – ratkaisukeskeinen ja valmentava ote ohjaustyössä, Helsingissä maaliskuussa 2014  http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=6661

Esimerkkejä muista hankkeista:

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina – Ratkaisukeskeinen ja valmentava ote opinto-ohjauksessa http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=6124

Futurex-hankkeen FUTURE DESIGNERS – valmennus osaamisen kehittäjille, http://futurex.utu.fi/seminaari_2012_Future_Designers.php

Futurex -hankkeen Osaamisen kehittämisen hautomot- http://futurex.utu.fi/seminaarit_hautomot2011.php

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *