Kemian valmennus

Perussarjan parhaimmistolle (noin 30) järjestetään kirjevalmennusta pitkin kevättä. Tavoitteena on kyseisten yksilöiden parempi menestys avoimessa sarjassa seuraavana vuonna. Lisäksi tämä valmennus antaa pohjaa myöhemmälle avoimen sarjan jatkovalmennukselle.

Avoimen sarjan parhaimmistolle (noin 25) järjestetään jatkovalmennusta leireinä ja kirjevalmennuksena. Tämän valmennuksen ykköstavoite  on edustusjoukkueen valinta ja menestyminen kansainvälisissä kemiakilpailuissa. Valmennus sisältää seuraavat osiot:

  1. joulukuussa valmennusleiri (tänä vuonna 5.-9.12.2023): perehtymistä kansainvälisten kemiakilpailujen todennäköisimpiin lukiokurssiin kuulumattomiin aiheisiin
  2. tammikuussa tehtäviä edellisistä
  3. maalis-huhtikuussa IChO:n järjestäjän laatimia valmistautumistehtäviä
  4. toukokuussa edustusjoukkueenvalintakokeen sisältävä valmennusleiri
  5. kesäkuussa valmennusleiri edustusjoukkueelle

Tällä valmennuksella on myös yleissivistävyyttä kemian suhteen: Joulukuussa opetettavat uudet aiheet ovat yliopistokemian alun keskeisiä aiheita, joilla yliopistossa aloitetaan siirtyminen lukiotyylisestä käsittelystä kemistimäiseen ajattelutapaan. Ne aiheet eivät kuitenkaan ole kokonaan vieraita lukiokemialle, vaan ne syventävät kemian lukio-oppimäärää. Ne ovat keskeisiä myös kemiaa hyödyntävillä aloilla, kuten biotieteissä ja lääketieteessä. Lisäksi valmennuksessa harjoitellaan lukiokemian vaikeimpia aiheita. Perehtymisestä valmennuksessa voi näin ollen olla hyötyä myös lukion kemiakilpailun loppukilpailussa, ylioppilaskirjoituksissa ja pääsykokeissa ym. Edelleen yliopistoissa voi saada ahotointeja ja muita hyötyjä.

Training montage video vuodelta 2018 (kesto 1 min)

Lisätietoja: Kjell Knapas, Helsingin yliopisto, Kjell.Knapas@helsinki.fi