Toiminta

Opiskelijoita kielentunnilla tutkimassa papereita.

Kielikeskus on kielenopetuksen ja -tutkimuksen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, tukea opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kansainvälistymistä sekä tarjota monipuolisia kielten ja viestinnän palveluja.

TAVOITTEITA JA KEHITTÄMISKOHTEITA

Vuosi 2023 oli yliopiston strategian 2021-2024 ja Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman kolmas vuosi. Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman tavoitteena on monipuolistaa ja digitalisoida viestintä- ja kieltenoppimista sekä tarjota opiskelijoiden substanssiopintoja ja tulevaa työelämää tukevia laajoja ja monipuolisia viestintä- ja kieliopintoja. Vuonna 2023 niin opetuksen kuin käännös- ja kielentarkistuspalvelujen kehittämisen keskiössä olivat erityisesti tekoälyn ja kieliteknologian tarjoamat mahdollisuudet ja tarpeet. Lisäksi opiskelijoiden hyvinvoinninja informaalin kielenoppimiseen tukemiseksi kehitettiin uusia toimintamalleja.