Joutsen/Svanen 2014

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary Research

Lataa koko vuosikirja PDF-tiedostona (tai erillisinä osina alempana olevista linkeistä)
Ladda ned hela årsboken som PDF eller i delar via länkarna nedan
Download the entire Yearbook as a PDF file, or in sections from links below

Esiö, sisällysluettelo, pääkirjoitukset / Förtextsidor,  innehållsförteckning och ledare / Preliminaries, Table of Contents, and Leaders (PDF)

 • Jyrki Nummi: Joutsen on laskeutunut / Svanen har landat
 • Saija Isomaa: Sananen pilottinumeron toimittajalta / Några ord av redaktören för pilotnumret

Artikkelit/Artiklar/Articles

 • Pirjo Lyytikäinen: Modernin allegorian A ja O: Allegorisen lukutavan  asettaminen Leena Krohnin romaaneissa (PDF)
 • Mari Hatavara: ””Vanhan piian” kertomus ja kokemus: Kielen ja näkökulmien kirjallinen leikki Minna Canthin novellissa (PDF)
 • Erkki Sevänen: Sosiaalinen romaani, yhteiskuntaromaani  ja niiden lajisukulaiset kirjallisuushistorian  ja nykykirjallisuuden kerrostumana (PDF)
 • Juhani Sipilä: Kirjallisilla merkityksillä kuormitettu kaupunki: Hannu Raittilan Canal Grande ja tradition kerrostumat (PDF)
 • Janna Kantola: Eläimet Veikko Huovisen tuotannossa: Luokittelusta eläinsuhteen ilmenemiseen (PDF)

Arvostelut/Recensioner/Reviews (PDF)

 • Johanna Pentikäinen: Kirjallisuudenopetuksen kalpeat kasvot? (Kaisa Ahvenjärvi & Leena Kirstinä: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Helsinki: SKS, 2013. 234 s.)
 • Nora Hämäläinen: Filosofian ja kirjallisuuden rajapintoja tutkimassa (Jukka Mikkonen, & Antti Salminen (toim.): Kirjallisuus ja filosofia – Rinnakkaisuuksia, risteyk-siä, ristiriitoja. Tietolipas 237. Helsinki: SKS, 2013. 183 s.)
 • Sari Salin: Satiiria on Suomessakin (Sari Kivistö & H.K. Riikonen: Satiiri Suomessa. Helsinki: SKS, 2012. 509 s.)
 • Mia Österlund: Uppslagsrika analyser av  finländsk samtidslitteratur (Leena Kirstinä (red.): Nodes of Contemporary Finnish Literature. Studia Fennica Litteraria 6. Helsingfors: SKS, 2013. 197 s.)
 • Päivi Koivisto: Suomalainen tekijäpeli ranskalaisin säännöin (Kaisa Kurikka: Algot Untola ja kirjoittava kone. Turku: Eetos, 2012. 349 s.)
 • Pertti Lassila: Kiven kirjeet hyvin toimitettuina (Aleksis Kivi: Kirjeet. Kriittinen editio. Toimittaneet Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Kata-jamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi. Ruotsinkieliset kirjeet suomentanut Juhani Lindholm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386. Helsinki: SKS, 2013. 426 s.)
 • Tiina Käkelä-Puumala: Nykyaikaa etsimässä (Pekka Vartiainen: Postmoderni kirjallisuus. Länsimaisen kirjallisuuden historia 1945–2000. Helsinki: BTJ Finland, 2013. 960 s.)

Haastattelu / Intervju (PDF)

 • Digitaalisin siivin maailmalle: Kirjallisuuspankki Suomessa / Ut i världen på digitala vingar: Kirjallisuuspankki–Litteraturbanken i Finland

 

Julkaisija: Klassikkokirjasto; Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. PL 3, 00014 Helsingin yliopisto Utgivare: Klassikerbiblioteket; finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. PB 3, 00014 Helsingfors universitet Publisher: Finnish Classics library; Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. P.O. Box 3, 00014 University of Helsinki

Tämän numeron vastaava toimittaja / Ansvarig redaktör för detta nummer / Editor-in-Chief of this issue: Saija Isomaa (saija.isomaa[AT]uta.fi)

Toimituskunta / Redaktionsråd / Board of Editors: Jyrki Nummi (pj./ordf./Chair), Saija Isomaa, Kristina Malmio, Juhani Sipilä, Lasse Koskela, Eeva-Liisa Bastman.

ISSN 2342–2459
URN:NBN:fi-fe2014082933456