Klassikkokirjasto

 

LINKKI KLASSIKKOKIRJASTOON

Suomalainen klassikkokirjasto on

  • kattava ja lähdekriittinen kokonaisuus suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta sekä siihen liittyvää tutkimustietoa
  • kulttuurihistoriallinen resurssi tutkimukselle, koulutukselle ja kansansivistystyölle
  • tekijänoikeusvapaita teoksia kaikkien vapaasti käytettävissä internetin välityksellä.
  • tekijänoikeusalaista kirjallisuutta. Kansalliskirjaston, Sanaston ja Kopioston välillä tehdyn sopimuksen myötä hankkeeseen on nyt voinut digitoida myös kokoelma tekijänoikeusalaista kirjallisuutta. Tähän kokoelmaan kuuluu vuosina 1948-1960 kuolleiden kirjailijoiden teoksia, klassikoita sekä muita kirjallisuushistorian kannalta kiinnostavia/tunnettuja kirjailijoita. Tekijänoikeusalainen kaunokirjallisuus on käytettävissä Suomessa tutkimus- ja opetustarkoitukseen kolmen vuoden ajan (vaatii Haka-tunnistautumisen). Sen lisäksi kokoelmaan kuuluu vapaasti käytettävissä olevia vuoteen 1972 mennessä ilmestyneitä tietokirjoja, erityisesti kirjallisuushistoriallisia teoksia.

Klassikkokirjasto suunnitellaan mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Tekstit ovat mm. erilaisten opetus- ja tutkimushankkeiden vapaassa käytössä kouluissa ja yliopistoissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Digitoinnissa priorisoidaan klassikkoteoksia ja -kirjailijoita, joilla on vakiintunut asema kirjallisuuden tutkimuksessa, kirjallisuushistoriassa ja -keskustelussa. Sen lisäksi digitoidaan myös muita kirjallisuushistoriallisesti kiinnostavia teoksia (esim. oman lajinsa pioneerit) sekä erikoiskokoelmia. Klassikkokirjastossa ilmestyneet teokset ovat pääasiassa ensipainoksia sekä tekijänoikeusvapaita.

Klassikkokirjastoa kehitetään seuraamalla humanistisen tutkimuksen digitalisoitumisessa tapahtuvaa kehitystä. Aineisto tuotetaan kansainvälisiä standardeja noudattaen, mikä takaa sen kopioitavuuden ja konvertoitavuuden.

Suomalaisen klassikkokirjaston käyttötavat:

  1. Digitaalinen kirjasto: klassisen suomalaisen (suomen- ja ruotsinkielisen) kaunokirjallisuuden digitaalinen kokoelma. Sisältää pääasiassa eheitä tekstikokonaisuuksia (tuotantoja) ja hakutyökaluja. Klassikkokirjastoon kuuluvat tekstit ovat PDF-muodossa sekä OCR-luettuja, mikä mahdollistaa tekstinsisäiset haut. OCR-luettujen tekstien oikoluku on työn alla. OCR-skannattu aineisto julkaistaan PDF-tiedostojen lisäksi puhtaassa tekstimuodossa. Jotkut teokset löytyvät myös EPub-muotoisina.
  2. Bibliografinen tiedosto: tutkimusbibliografia luodaan kunkin kirjailijan yhteyteen. Sisältää hakuindeksoinnin. Myöhemmässä vaiheessa julkaistaan myös arvostelubibliografia.
  3. Kirjailijatiedosto: matrikkelitiedot ja elämäkerrallinen bibliografia sekä linkitykset Kansallisbiografiaan ja Biografiskt lexikon för Finland -tietokantaan.
  4. Kotimaisen kirjallisuuden digitaalinen vuosikirja Joutsen ‒ Svanen: suomalaista kirjallisuutta koskeva tieteellinen aikakauslehti. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen referee-julkaisu, joka sisältää korkeatasoisia tutkimusartikkeleita, kirja-arvosteluja, haastatteluja ja katsauksia. Vuosikirjan ohella ilmestyy myös temaattisia erikoisjulkaisuja.

Suomalaisen Klassikkokirjaston aineistoa päivitetään jatkuvasti. Klassikkokirjasto ei valmistu vaan kasvaa ja kehittyy koko ajan