Klassikkokirjasto

Siirry Klassikkokirjastoon:

 

Klassikkokirjasto (Doria)

klassikkokirjasto.kansalliskirjasto.fi

Suomalainen klassikkokirjasto on

  • kattava ja lähdekriittinen kokonaisuus suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta sekä siihen liittyvää tutkimustietoa
  • kulttuurihistoriallinen resurssi koko maan tutkimukselle, koulutukselle ja kansansivistystyölle
  • kaikkien vapaasti käytettävissä internetin välityksellä.

Klassikkokirjasto suunnitellaan mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Tekstit ovat mm. erilaisten opetus- ja tutkimushankkeiden vapaassa käyttössä kouluissa ja yliopistoissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Digitoinnissa priorisoidaan klassikkoteoksia ja -kirjailijoita, joilla on vakiintunut asema kirjallisuuden tutkimuksessa, -historiassa ja -keskustelussa. Sen lisäksi digitoidaan myös muita kirjallisuushistoriallisesti kiinnostavia teoksia (esim. oman lajinsa pioneerit) sekä erikoiskokoelmia. Klassikkokirjastossa ilmestyneet teokset ovat pääasiassa ensipainoksia sekä tekijänoikeusvapaita.

Klassikkokirjastoa kehitetään seuraamalla humanistisen tutkimuksen digitalisoitumisessa tapahtuvaa kehitystä. Aineisto tuotetaan kansainvälisiä standardeja noudattaen, mikä takaa sen kopioitavuuden ja konvertoitavuuden.

Suomalaisen klassikkokirjaston käyttötavat:

  1. Digitaalinen kirjasto: klassisen suomalaisen (suomen- ja ruotsinkielisen) kaunokirjallisuuden digitaalinen kokoelma. Sisältää pääasiassa eheitä tekstikokonaisuuksia (tuotantoja) ja hakutyökaluja. Klassikkokirjastoon kuuluvat tekstit ovat PDF-muodossa sekä OCR-luettuja, mikä mahdollistaa tekstinsisäiset haut. OCR-luettujen tekstien oikoluku on työn alla. OCR-skannattu aineisto julkaistaan PDF-tiedostojen lisäksi puhtaassa tekstimuodossa. Jotkut teokset löytyvät myös EPub-muotoisina.
  2. Bibliografinen tiedosto: tutkimusbibliografia luodaan kunkin kirjailijan yhteyteen. Sisältää hakuindeksoinnin. Myöhemmässä vaiheessa julkaistaan myös arvostelubibliografia.
  3. Kirjailijatiedosto: matrikkelitiedot ja elämäkerrallinen bibliografia sekä linkitykset Kansallisbiografiaan ja Biografiskt lexikon för Finland -tietokantaan.
  4. Kotimaisen kirjallisuuden digitaalinen vuosikirja Joutsen ‒ Svanen: suomalaista kirjallisuutta koskeva tieteellinen aikakauslehti. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen referee-julkaisu, joka sisältää korkeatasoisia tutkimusartikkeleita, kirja-arvosteluja, haastatteluja ja katsauksia. Vuosikirjan ohella ilmestyy myös temaattisia erikoisjulkaisuja.

Suomalaisen Klassikkokirjaston aineistoa päivitetään jatkuvasti. Klassikkokirjasto ei valmistu vaan kasvaa ja kehittyy koko ajan.

Lähetä palautetta:

Klassikkokirjastoon liittyvää sisällöllistä palautetta, digitointiehdotuksia ym. lähetetään osoitteeseen:klassikkokirjasto-palaute@helsinki.fi

Teknisissä ongelmissa (Doriassa) käytetään Dorian palauteosoitetta: doria-oa@helsinki.fi