Uutiskirje 7: Tarkka ohjelma + abstraktivihko

Ohjelma — Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 2015 (Versio 1.2.2015)
Ohjelma_Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 2015

Abstraktivihko — Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 2015
Abstraktivihko_Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 2015

Päivitetty 6.2.2015

Torstai 5.2.2015
11.30–12.00 Ilmoittautuminen (Päärakennus, 3. krs, Fabianinkatu 33)
12.00–12.30 Tervetuloa ja johdantoa (Sali 13)
12.30–14.00 Sektio 1: KIRJOITTAMINEN JA IDENTITEETTI (Sali 13)
pj. Kimmo Svinhufvud

 • Anna Kuismin: Kynällä kyntäjät ja puhuvat puustaavit. Kirjoittaminen 1800-luvun rahvaanrunoilijoiden teksteissä
 • Satu Erra: Kirjoittamisen ekologia – näkökulma lukiolaisten kirjoittamisen tutkimukseen
 • Kaisa Kauranen: ”Olen horjunut syrjälle elämäni tilaisuuden tawallisuudesta, työläässä kirjoitus tilaisuudessani” – miksi 1800-luvun torppari kirjoitti?

14.00–14.30 Kahvitarjoilu
14.30–16.00 Sektio 2: PROSESSIT JA KÄYTÄNTEET I (Sali 13)
pj. Henna Makkonen-Craig

 • Ulla Tiililä: Tekstin kirjoittamisesta tekstin tuotantoon – miten virkatekstit syntyvät?
 • Lauri Haapanen: Lehtijuttujen sitaattien tekemisen käytänteet
 • Suvi Honkanen: Kuinka lista kirjoitetaan? Intertekstuaalinen ketju listan muoto- ja merkitysrakenteen motivoijana

16.00–16.15 Jaloittelutauko
16.15–17.45 Sektio 3: PROSESSIT JA KÄYTÄNTEET II (Sali 13)
pj. Suvi Honkanen

 • Hanna Storm: Marginaalien marginaaleissa eli kirjoittamisen tarkastelua queer-zineissä
 • Pia Lappalainen: Tohtoriopiskelijoiden kirjoitusprosessin tukeminen – tapaustutkimus Aalto-yliopistosta
 • Hanna Karhu: Geneettinen kritiikki – kirjoitusprosessien tutkimusmetodi

Perjantai 6.2.2015
9.15–9.30 Ilmoittautuminen (Aud XIII)
9.30–11.00 Sektio 4A: KIRJOITUSTAIDOT JA KIELINÄKEMYKSET (Aud XIII)
pj. Jyrki Kalliokoski

 • Maisa Martin: Kirjoittaminen ja kielitaito: kynnystasohypoteesin pohdiskelua
 • Simo Määttä: Puhuminen ja kirjoittaminen asioimistulkkauksessa
 • Mari Hankala, Elina Harjunen, Merja Kauppinen, Pirjo Kulju, Johanna Pentikäinen & Sara Routarinne: Matkalla systemaattiseen katsaukseen peruskouluikäisten kirjoittamisesta

9.30–11.00 Sektio 4B: GENRET JA ILMIÖT I (Aud XIV XV)
pj. Maarit Mutta

 • Kirsti Salmi-Nikander: Käsinkirjoitetut lehdet ja tekijyyden rituaalit
 • Esa Laihanen: Arvostelun taju ja arvioinnin taito – Kirjoittajan ABC-kortti -verkko-oppimateriaali teekkareiden ja luokanopettajaopiskelijoiden arvioimana
 • Riitta Juvonen: Yhdyslause, retorinen kuvio ja tekstityyppi. Suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallintaa hahmottamassa

11.00–12.15 Lounastauko
12.15–13.45 Sektio 5A: OPETUKSEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN (Aud XIII)
pj. Pirjo Kulju

 • Hanna Käkelä: R2L-pedagogiikka äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
 • Johanna Pentikäinen & Heli Perttula: Draamamenetelmät kirjoittamisen opetuksessa
 • Jonna Riikonen: Vertaispalautteen hyödyntäminen lukiokirjoittamisessa

12.15–13.45 Sektio 5B: GENRET JA ILMIÖT II (Aud XIV XV)
pj. Riitta Juvonen

 • Tommi Nieminen: Minun ja muiden äänet tieteen kielessä
 • Kirsi Sandberg: Ajan ja paikan ilmaisut kirjoitelma-aineistossa: alakoululainen kertoo
 • Maarit Mutta, Veronika Laippala & Lotta Lehti: Monikielisyys ja siirtovaikutus ranskan oppijoiden lauseen aloituksissa

13.45–14.45 Sektio 6A: KOHTI AKATEEMISTA KIRJOITTAMISTA I (Aud XIII)
pj. Tuula Lehtonen

 • Ville Virsu & Riitta Koskimies: Kauppatieteiden opiskelija kirjallisena viestijänä
 • Heli Harrikari & Heidi Rontu: Tutkimusviestintä: uudet tarpeet, tavoitteet ja muodot
 • Emilia Karjula: Kaunokirjallinen tieto ja kirjoittamisen tutkimus PERUTTU!

13.45–15.15 Sektio 6B: KOHTI AKATEEMISTA KIRJOITTAMISTA II (Aud XIV XV)
pj. Johanna Pentikäinen

 • Outi Toropainen & Sinikka Lahtinen: Kirjallista tuottamista arvioimassa: Mitä ylioppilaskokeen ruotsin ja finskan keskipitkän oppimäärän kirjallisen tuottamisen tehtävänannot kertovat?
 • Katriina Uljas-Rautio: Mitä ovat akateemiset tekstitaidot?
 • Anne Huhtala: Kuin myrskypilvi pään päällä – kieltenopiskelijoiden ajatuksia gradun kirjoittamisesta

15.15–15.45 Kahvitarjoilu (takalämpiö), kirjanäyttely
15.45–17.15 Paneeli- ja yleisökeskustelu (Aud XIII)
pj. Kimmo Svinhufvud

 • Panelistit: Nora Ekström (JY), Anna Kuismin (HY), Maisa Martin (JY), Ulla Tiililä (Kotus)

17.15 Symposiumin päätös (Aud XIII)