Uutiskirje 4: Sektiot esitelmittäin

Kirjoittamisen tutkimuksen päivien ohjelma, sektioiden teemat ja esitelmät:

Torstai 5.2.2015

12.00–12.30 Tervetuloa & Johdantoa
12.30–14.00 Sektio 1: Kirjoittaminen ja identiteetti
14.00–14.30 Kahvitauko
14.30–16.00 Sektio 2: Prosessit ja käytänteet I
16.00–16.15 Jaloittelutauko
16.15–17.45 Sektio 3: Prosessit ja käytänteet II
18.30– Illallinen

Perjantai 6.2.2015
9.00–11.00 Sektiot 4A: Kirjallistuminen ja kirjoitustaidot ja 4B: Genret ja ilmiöt I
11.00–12.15 Lounastauko
12.15–13.45 Sektiot 5A: Opetuksen arviointi ja kehittäminen ja 5B: Genret ja ilmiöt II
13.45–15.15 Sektiot 6A ja 6B: Kohti akateemista kirjoittamista I ja II
15.15–15.45 Kahvitauko, kirjaesittely
15.45–17.15 Paneeli- ja yleisökeskustelu
17.15 Symposiumin päätös


Torstai 5.2.2015                                                                                     

Sektio 1: KIRJOITTAMINEN JA IDENTITEETTI

 • Sari Östman: Elämäjulkaisijan identiteetti
 • Satu Erra: Kirjoittamisen ekologia – näkökulma lukiolaisten kirjoittamisen tutkimukseen
 • Kaisa Kauranen: ”Olen horjunut syrjälle elämäni tilaisuuden tawallisuudesta, työläässä kirjoitus tilaisuudessani” – miksi 1800-luvun torppari kirjoitti?

Sektio 2: PROSESSIT JA KÄYTÄNTEET I

 • Ulla Tiililä: Tekstin kirjoittamisesta tekstin tuotantoon – miten virkatekstit syntyvät?
 • Lauri Haapanen: Lehtijuttujen sitaattien tekemisen käytänteet
 • Suvi Honkanen: Kuinka lista kirjoitetaan? Intertekstuaalinen ketju listan muoto- ja merkitysrakenteen motivoijana

Sektio 3: PROSESSIT JA KÄYTÄNTEET II

 • Hanna Storm: Marginaalien marginaaleissa eli kirjoittamisen tarkastelua queer-zineissä
 • Pia Lappalainen: Tohtoriopiskelijoiden kirjoitusprosessin tukeminen – tapaustutkimus Aalto-yliopistosta
 • Hanna Karhu: Geneettinen kritiikki – kirjoitusprosessien tutkimusmetodi

Perjantai 6.2.2015

Sektio 4A: KIRJALLISTUMINEN JA KIRJOITUSTAIDOT

 • Anna Kuismin: Kynällä kyntäjät ja puhuvat puustaavit. Kirjoittaminen 1800-luvun rahvaanrunoilijoiden teksteissä
 • Simo Määttä: Puhuminen ja kirjoittaminen asioimistulkkauksessa
 • Maisa Martin: Kirjoittaminen ja kielitaito: kynnystasohypoteesin pohdiskelua
 • Mari Hankala, Elina Harjunen, Merja Kauppinen, Pirjo Kulju, Johanna Pentikäinen & Sara Routarinne: Matkalla systemaattiseen katsaukseen peruskouluikäisten kirjoittamisesta

Sektio 4B: GENRET JA ILMIÖT I

 • Kirsti Salmi-Nikander: Käsinkirjoitetut lehdet ja tekijyyden rituaalit
 • Esa Laihanen: Arvostelun taju ja arvioinnin taito – Kirjoittajan ABC-kortti -verkko-oppimateriaali teekkareiden ja luokanopettajaopiskelijoiden arvioimana
 • Riitta Juvonen: Yhdyslause, retorinen kuvio ja tekstityyppi. Suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallintaa hahmottamassa

Sektio 5A: OPETUKSEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

 • Hanna Käkelä: R2L-pedagogiikka äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
 • Johanna Pentikäinen & Heli Perttula: Draamamenetelmät kirjoittamisen opetuksessa
 • Jonna Riikonen: Vertaispalautteen hyödyntäminen lukiokirjoittamisessa

Sektio 5B: GENRET JA ILMIÖT II

 • Tommi Nieminen: Minun ja muiden äänet tieteen kielessä
 • Kirsi Sandberg: Ajan ja paikan ilmaisut kirjoitelma-aineistossa: alakoululainen kertoo
 • Maarit Mutta, Veronika Laippala & Lotta Lehti: Monikielisyys ja siirtovaikutus ranskan oppijoiden lauseen aloituksissa

Sektio 6A: KOHTI AKATEEMISTA KIRJOITTAMISTA I

 • Emilia Karjula: Kaunokirjallinen tieto ja kirjoittamisen tutkimus
 • Ville Virsu & Riitta Koskimies: Kauppatieteiden opiskelija kirjallisena viestijänä
 • Heli Harrikari & Heidi Rontu: Tutkimusviestintä: uudet tarpeet, tavoitteet ja muodot

Sektio 6B: KOHTI AKATEEMISTA KIRJOITTAMISTA II

 • Outi Toropainen & Sinikka Lahtinen: Kirjallista tuottamista arvioimassa: Mitä ylioppilaskokeen ruotsin ja finskan keskipitkän oppimäärän kirjallisen tuottamisen tehtävänannot kertovat?
 • Katriina Uljas-Rautio: Mitä ovat akateemiset tekstitaidot?
 • Anne Huhtala: Kuin myrskypilvi pään päällä – kieltenopiskelijoiden ajatuksia gradun kirjoittamisesta