Juhlaseminaari vuoden 1869 kirkkolain synnystä ja vaikutuksista

Schaumannin kirkkolaki 1869 on muodostunut yhdeksi merkkipaaluksi suomalaisen kirkkolainsäädännön ja kirkko-oikeuden alalla. Tänä syksynä sen säätämisestä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Ne periaatteet, joita lakiin aikanaan koodattiin, ovat olleet vaikuttavia paitsi luterilaisen kirkon, myös koko suomalaisen yhteiskunnan sekä sen vähemmistökirkkojen toiminnalle ja kehitykselle. Ne ovat edelleen vaikuttaneet monitahoisesti yhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen suhteisiin. Juhlaseminaari tarkastelee 1869 kirkkolain syntyä ja taustaa, merkitystä ja vaikutusta osana suomalaista yhteiskunnallista ja oikeudellista itseymmärrystä. Kirkkolain vaikutuksia tarkastellaan myös oikeus- ja kirkkohistoriallisesta sekä laajemmin pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta vertailevasta näkökulmasta.

Seminaari järjestetään 15.11.2019 Helsingissä kello 9.30-17.00 Siltavuorenpenkereellä Aurora 229-salissa (Siltavuorenpenger 10).

Järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan uskonto ja oikeus -tutkimusryhmä, Åbo Akademi ja ProNoLa HERA –projekti. Seminaari kuuluu ProNoLa-projektin julkaisu- ja tutkimustoimintaan.

Ohjelma on nyt julkaistu. Seminaariin on vapaa pääsy, mutta ilmoittautumista toivotaan kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumislomakkeella viimeistään 7.11.2019.

Tervetuloa!

Schaumanns kyrkolag 1869 utgör i flera avseenden en milstolpe på den finländska kyrkolagstiftningens och kyrkorättens område. Hösten 2019 fyller kyrkolagen 150 år. De principer som en gång i tiden kodifierades genom lagen har haft betydelse för den evangelisk-lutherska kyrkan, men även för hela det finländska samhället och dess minoritetskyrkors verksamhet och utveckling. Principernas inflytande kan även skönjas vad gäller relationerna mellan samhället och andra religiösa samfund. Festseminariet granskar 1869 års kyrkolags bakgrund och uppkomst, betydelse och inflytande som en del av den finländska samhälleliga och juridiska självförståelsen, inklusive ur ett rätts- och kyrkohistoriskt och även ett vidare nordiskt och europeiskt komparativt perspektiv.

Seminariet organiseras den 15.11.2019 i Helsingfors, klockan 9:30-17:00 på Brobergsterassen, Aurora 229 -salen (Brobergsterassen 10).

Seminariet organiseras av Helsingfors universitets teologiska fakultets forskningsgrupp kring religion och rätt, Åbo Akademi och HERA projektet Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa). Seminariet ingår i ProNoLa-projektets publicerings- och forskningsverksamhet.

Programmet har nu publicerats. Seminariet är avgiftsfritt, men registrering önskas med tanke på kaffeservering senast 7.11.2019. Registreringsblankett.

Välkomna!