Uusia ideoita yhteistyöhön kotien ja oppilaiden kanssa

Ratkaisujen lähteillä – työkaluja konfliktien ratkaisemiseen opetustoimen henkilöstölle (10 op) -koulutus toteutettiin lukuvuonna 2014-2015 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (nykyisin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut) toimesta Opetushallituksen rahoituksella. Koulutuksen tavoitteina oli:

– antaa välineitä kodin ja koulun yhteistyöhön

– madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten (lastensuojelu, poliisi) kanssa

– kehittää valmiuksia toimia monikulttuurisessa kouluyhteisössä

– antaa tietoa lasten ja nuorten kohtaamista ongelmista

– edistää työssäjaksamista vertaiskeskustelujen avulla

– sekä rohkaista herättämään keskustelua ja kehittämään toimintamalleja näihin aihesisältöihin liittyen omissa työyhteisöissä

Myös Monikulttuuriset mentorit kouluyhteisöissä (8 op) -koulutus toteutettiin lukuvuonna 2014-15 Palmeniassa Opetushallituksen rahoittamana. Koulutuksen tavoitteina oli:

– tehdä tutuiksi erilaiset maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät käsitteet

– auttaa tunnistamaan monikulttuurisen työyhteisön kehittämistarpeita ja vastaamaan niihin omassa työssä

– harjoitella toimimaan vastavuoroisessa mentorointisuhteessa

– antaa valmiudet tunnistaa monikulttuuristen oppilaiden ja vanhempien sopeutumisen haasteita

– auttaa tukemaan monikulttuurisia nuoria

Alla oleviin teksteihin on koottu kouluttajien ja osallistujien ajatuksia sekä ideoita käytännön koulutyöhön.

monikulttuurinen_koulu

kohtaamisia_koulumaailmassa