Kuka?

Toimin Itämeren suojelun ekonomian professorina Helsingin yliopistossa. Olen kiinnostunut ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta: luonnonvarojen ja luontoympäristöjen merkityksestä elinkeinoille ja hyvinvointiimme sekä parhaista käytännöistä monimuotoisten ja elinvoimaisten luontoympäristöjen vaalimiseksi.

Vaikka Itämeri ja vesistöt ovat työni keskiössä, suuri osa tutkimuksestani keskittyy maalla tapahtuvaan taloudelliseen toimintaan.  Resurssitehokas maatalous ja metsätalous ovat tärkeitä avaimia hiilineutraalin tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa.  Puhtaat vesistöt, puhdas ilma ja elinvoimaiset ja monimuotoiset luontoympäristöt ovat edellytys monille elinkeinoille, mm. kestävälle matkailulle.