Esittely

Vanhan testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori (ma), 1.9.2014-31.7.2020. Olen Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtoryhmän jäsen, vastuullani on viestintä ja kieliosaamisen opintojaksot (15 op). Pidämme Risto Uron kanssa yllä tiedekunnan Tutkivan kirjoittamisen -sivustoa. Ota yhteyttä, jos toivot sivustolle muutoksia. Lisäksi olen heprean vastuuopettaja (heprean kurssin kotisivut).

Olen jäsenenä Martti Nissisen johtamassa Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikössä. Tutkimusaiheeni liittyvät Israel-Palestiinan rautakauteen.

VASTAANOTTO

Ke 10.30-11.30 (Vuorikatu 3, huone 442), muut ajat sovi sähköpostitse.

AJANKOHTAISTA

Ohjeita esseen kirjoittamiseen, kirjallisuuden merkitsemiseen ja opintojakson YK70 täydentämiseen löydät teologisen tiedekunnan tutkivan kirjoittamisen sivustolta.

Löydät eksegetiikan osaston syksyn 2019 aine- ja syventävien opintojen opetuksen koottuna eksegetiikan osaston blogiin.

Teologisen tiedekunnan tutkimushankkeita. Kuva: Veikko Somerpuro

The Centre of Excellence in Changes in Sacred Texts and Traditions