Yleistä opinnoista kliinisessä vaiheessa

Kolmannen vuoden syksy alkaa kirurgian ja siätautien kliinisellä johdantokurssilla, jossa opiskellaan potilaan tutkimisen perustaitoja. Sen jälkeen  opetus  oppiainekokonaisuuksina. Pääasiassa opetus on pakollista läsnäoloa vaativaa pienryhmäopetusta ja se tapahtuu sairaalaympäristössä. Jokaisessa jaksossa on itsenäistä potilaiden tutkimista. Pakollista opetusta on paljon ja opetusta on eri sairaaloissa (Meilahti, Kirurginen sairaala, Psykiatriakeskus, Töölö,  Jorvi ja Peijas).

Lukujärjestyksistä ja opinto-asioista vastaavat opintoasiainkoordinaattorit. Lukujärjestykset valmistuvat viimeistään 1 kk ennen opetuksen alkua. Kaikissa kursseissa on käytössä Moodle (ei neurokirurgia), josta löydät päivitetyt lukarit ja muuta jakson materiaalia. Joissakin on Mentor-opetusta Moodlen kautta.

Jokaisessa kurssissa on vastuuhenkilönä kliininen opettaja tai professori, joka vastaa ko. aineen opetusasioista.

Kursseissa on mukana myös integroitua opetusta: Ihotaudit, Infektiotaudit, Kliininen farmakologia, Kliininen mikrobiologia, Elinpatologia, Radiologia, OPAM-opintoja, Anestesiologia jne. Nämä hallinnoidaan ko. osastoilta.

Opintoasiankoordinaattorit ylläpitävät päivitettyä ryhmäjakoa, jotta ryhmät pysyvät mahdollisimman tasasuuruisina. Ryhmiä ei voi vaihtaa muuten kuin opintoasiainkoordinaattorin kautta (Tiina Nissinen). On tärkeää, että ilmoitat mahd. pidemmät poissaolosi ja paluusi meille hyvissä ajoin (ks myös osio 10).