Helsingin yliopiston laatupolitiikka

Helsingin yliopiston strategiaan on määritelty laatupolitiikan tavoitteet seuraavasti:

Laatutyö tukee Helsingin yliopiston vision – huipulle ja yhteiskuntaan – saavuttamista.

Jokainen yliopistolainen toimii tavoitteen saavuttamiseksi vastaten toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään.

Yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on auttaa yliopistoyhteisöä ja sen jäseniä laadunhallinnan kokonaisuuden rakentamisessa.

Laadunhallinta tarkoittaa yliopiston tavoitteiden sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen ja tulosten korkeaan tasoon tähtäävien toimien tasapainoista toteutusta. Laadunhallinta toteutetaan yhteisesti sovituin menettelyin, prosessein tai järjestelmin, joiden avulla yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua. Laadunhallinta kattaa siten kaiken yliopiston toiminnan ja on osa normaalia toimintaa. Strategiassa, tavoiteohjelmissa ja toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet ovat kaiken toiminnan lähtökohtana.