Helsingin yliopisto Lahdessa

Lahden tutkimus- ja opetusverkosto on Helsingin yliopiston Lahden toimintojen muodostama kokonaisuus. Sen emoyksiköitä ovat:

Lisäksi verkosto tuo erityisesti valtiotieteellisen (sosiaalitieteiden laitos) ja humanistisen tiedekunnan (filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos) entistä vahvemmin mukaan Lahden Yliopistokampuksen toimintaan. Verkosto on avoin myös muiden tieteenalojen osallistumiselle.

Viime vuosina verkosto on tiivistänyt yhteistyötä muun muassa matemaattis-luonnontieteellisen (LUMA-keskus) ja maatalous-metsätieteellisen (elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos) tiedekunnan kanssa.

ESITTELYDIAT Lahden tutkimus- ja opetusverkosto 2015

Helsingin yliopiston Lahden toimintojen johtoryhmä vastaa käytännön toimeenpanosta. Johtoryhmän puheenjohtaja on professori Rauni Strömmer ympäristötieteiden laitokselta. Verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja on vararehtori Pertti Panula.