TUTKIMUKSEN KUVAUS

Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi toteuttivat keväällä 2020 laadullisen kyselyn alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jossa kartoitettiin perheiden arkea koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana, tavoitteena saada aiheesta ajankohtaista tietoa. Kyselyn kohderyhmänä olivat alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat.

Kysely oli monikielinen, ja se tuotettiin samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, englanniksi ja espanjaksi. Kysely toteutettiin 17.4-30.6.2020 välisenä aikana.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Tavoitteenamme on, että tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä.

TARKEMMAT TIEDOT

Tietosuojailmoitus suomeksi täällä.
Information på svenska här.
Информация на русском языке здесь.
Information in English here.
Información en español aquí.

TIETEELLISIÄ JULKAISUJA

Heino, E., Kara, H., & Nordberg, C. (2024). Changes in the well-being of foreign language speaking migrant mothers living in Finland during the initial stage of the COVID-19 pandemic. Social Sciences 13(1), 42. Available here.

Heino, E. & Kara, H. (2023). Vieraskielisten lapsiperheiden vanhempien hyvinvointi ja sen muutokset Covid-19-pandemian alussa. Teoksessa Hekkala, M. & Raitakari, S. (toim.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa (s. 202–223). Tampereen yliopisto. Luettavissa täällä.

Heino, E., Kara, H., & Jäppinen, M. (2023). Vieraskielisten lapsiperheiden vanhempien kuvaukset kuormittavista tekijöistä ja selviytymiskeinoista COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Teoksessa Raitakari, S., Harrikari, T., Hekkala, M. & Kivipelto, M. (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa (s. 152–182). Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja, SoPhi No. 151, Jyväskylän yliopisto. Luettavissa täällä.

Heino, E. & Kara, H. (2020). Lapsiperheiden vanhempien kuvaukset saadusta sosiaalisesta tuesta poikkeusolojen aikana. Tiede & Edistys 45(3), 252–266. Luettavissa täällä.

MUITA KIRJOITUKSIA

Heino, E. & Kara, H. (2021) Etäyhteydet lapsiperheiden sosiaalisen tuen kanavina poikkeusoloissa. Sosiaalityön tutkimuksen seuran kolumni 2/2021. Luettavissa täällä.

Heino, E. & Kara, H. (2020) Tutkimus poikkeusoloista poikkeusoloissa: monikielinen kysely lapsiperheiden arjesta koronakriisin aikaan. Sosiaalityön tutkimuksen seuran kolumni 6/2020. Luettavissa täällä.

ESITYKSIÄ TIETEELLISISSÄ KONFERENSSEISSA

Heino, E., Kara, H. & Nordberg, C. Suomessa asuvien vieraskielisten äitien hyvinvoinnin muutokset Covid-19 -pandemian alkuvaiheessa. Sosiaalipolitiikan päivät 2023, Tampereen yliopisto, työryhmäesitys, 26.10.2023.

Kara, H., Heino, E. & Jäppinen, M. Vieraskielisten lapsiperheiden vanhempien kuvaukset kuormittavista tekijöistä ja selviytymiskeinoista COVID-19 pandemiaa seuranneiden poikkeusolojen aikana. Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2022, Jyväskylän yliopisto, työryhmäesitys, 17.2.2022.

Kara, H. & Heino, E. Lapsiperheiden vanhempien kuvaukset saadusta sosiaalisesta tuesta poikkeusolojen aikana. Perhetutkimuksen päivät 2020, Jyväskylän yliopisto, työryhmäesitys, 19.11.2020.

TUTKIJAT

Eveliina Heino, VTT, dosentti
Yliopistonlehtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
eveliina.heino@helsinki.fi

Hanna Kara, VTT
Yliopistonlehtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
hanna.kara@helsinki.fi