Hankkeen tavoite

Tämä sivusto on vielä kesken. Valmistuu tulevaisuudessa.

Moni ylioppilaskirjoituksiin valmentautuva haluaa itselleen luki-lausunnon. Sellaisen hän voi saada erityisopettajalta, puheterapeutilta, psykologilta tai erikoislääkäriltä. Nämä lausunnot ovat kovin erilaisia, eikä mitään yhteistä lausuntopohjaa ole. Tämän lausunto-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa yhteinen pohja nuorelle aikuiselle tehtävälle pedagogiselle luki-lausunnolle.

Luki-vaikeudesta

Dysleksiaa on noin 5-10%:lla väestöstä. Kyseessä on erityinen tai lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, lyhyemmin luki-vaikeus. Dysleksia ilmenee tavallisimmin hitaana lukemaan oppimisena ja työläänä, usein myös virheellisenä lukemisena (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon 2004). Dysleksia ei selitä kaikkea lukemisen oppimiseen liittyvää problematiikkaa, sillä lukemisvaikeudella ei välttämättä tarkoiteta dysleksiaa. Dysleksia onkin aina erikseen diagnosoitava.

Tässä keskitytään pedagogiseen luki-vaikeuden diagnoosiin ja pedagogiseen luki-lausuntoon. Toivomme tämän sivuston kautta saavamme palautetta tekeillä olevasta lausunnon rakennemallista. Toivomme myös mallin leviävän käyttöön, kun se on valmis.