Tavoiteneuvottelujen tulos

Kävimme rehtorin kanssa tavoiteneuvottelut 8.11.2012 vuosien 2013-2016 toiminnasta.

Saimme uusien toimenpiteiden toteuttamiseen 200 000 €/v. Summa on alle puolet siitä, mitä anoimme, joten joudumme priorisoimaan seuraavasti:

yhteiskuntatieteiden kvantitatiivisten metodien keskus käynnistetään perustamalla yksi tutkimuspainotteinen tehtävä ja varaamalla määräraha toimintaa varten,

– perustetaan globaalin kestävän kehityksen ja maailmanpolitiikan yliopistonlehtorin tehtävä,

– perustetaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ja sen ehkäisyn tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä,

– varataan tuntiopetusmääräraha johtamisen opetukseen.

Rehtori kertoi kohdentaneensa Avoimelle yliopistolle sosiaalityön opetukseen 40 000 €/v. Tämä tukee maisteriopintojen painotusta tiedekunnan omassa opetuksessa.

Tiedekunnassa toimiva Eurooppa-tutkimuksen verkosto sai rahoitusta 360 000 €. Tutkimusjohtajan ja yliopistonlehtorin tehtävät tulevat pian hakuun ja täytetään toistaiseksi. Verkosto on tarkoitus siirtää politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle.

Kaupunkitutkimuksen Katumetrohankkeen rahoitus 168 000 €/v jatkuu yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti vuosina 2013 ja 2014. Yliopisto pyrkii jatkamaan yhteistyösopimusta vuodesta 2015 eteenpäin. Verkosto on toiminut tiedekunnan kanslian alaisuudessa. Tarkoitus on siirtää se sosiaalitieteen laitokselle.

Kaksikielisyyden tukemiseen saimme  90 000 € vuodelle 2013. Jatko neuvotellaan raportoinnin perusteella vuosittain. Opetusta tullaan suunnittelemaan enemmän yhteistyössä soc&komin kanssa. Raportoimme soc&komin opettajien tiedekunnalle antamasta opetuksesta ja he voivat sisällyttää sen omiin työsuunnitelmiinsa. Tiedekunnalle oli jo aiemmin luvattu 20 000 € kaksikielisten kandidaatintutkintojen pilotointiin sosiaalipsykologiassa ja sosiaalityössä.

Neuvotteluissa sovittiin, että Helsingin taloustieteellinen tutkimuskeskus (HECER) siirtyy hallinnollisesti valtiotieteelliseen tiedekuntaan politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle.

Historia- ja filosofia-aineiden yhteisen opetuksen lisäämisen selvittämiseksi asetetaan työryhmät yhdessä humanistisen tiedekunnan kanssa. Niihin nimitetään a.o. oppiaineiden edustajia.

Meitä pyydettiin myös määrittelemään tutkintojen lisäksi kolme oman toiminnan kannalta tärkeintä tavoitetta. Koska heikko kohtamme on vähintään 55 op/v suorittaneiden määrä, tämän lisääminen on välttämättä yksi tavoitteemme. Pyrimme myös lisäämään kansainvälisten vertaisarvioitujen artikkeleiden ja monografioiden määrää. Kolmas tärkeä tavoite on ulkomaisen tutkimusrahoituksen kasvattaminen.

Budjetin tasapainottamiseksi molemmilla laitoksilla on säästövelvoite, joka toteutetaan jättämällä lyhyitä opetustehtävien sijaisuuksia täyttämättä. Erityisesti opettajien tutkimusvapaiden aikana opetustyö hoidetaan pääsääntöisesti tuntiopetuksena tai jakamalla opetustehtäviä uudelleen.

Tavoiteohjelmaan tulee pieniä korjauksia ja tarkennuksia. Lopullisen version saamme joulukuussa tiedekunnan www-sivulle.

Tässä tärkeimmät. Ihan hyvin pärjätään – toistaiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *