Kirjallisuutta

  • Räisänen, R., Primetta, A. & Niinimäki, K. 2015. Luonnonväriaineet. Maahenki.
  • Räisänen, R., Primetta, A. & Niinimäki, K. 2016. Dyes from Nature. London: Archetype Publications.
  • Bechtold, T. & Mussak, R. 2009. Handbook of Natural Colorants. London: John Wiley & Sons.
  • Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus.