Hankkeen kuvaus

Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA-hanke)

LURA-tutkimushankkeessa tarkastellaan luottamuksen rakentumista lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan. Tutkimushankkeen tavoitteena on: tarkastella luottamuksen rakentumista teoreettisesti ja käytännön tasolla, tuottaa tutkimusperusteista tietoa luottamuksen rakentumisen prosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kehittää luottamusta tukevia käytäntöjä ja menetelmiä lastensuojelun sosiaalityön kontekstissa.

Luottamuksen rakentumista lähestytään hyvinvointialueilla työskentelevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisten, sekä asiakkaina olleiden nuorten ja vanhempien näkökulmista. Näin ollen luottamusta lastensuojeluun tarkastellaan kahdella tasolla; lastensuojelun monialaisessa yhteistyössä ja asiakassuhteissa.

LURA-hanke vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Mistä tekijöistä luottamus lastensuojelua kohtaan rakentuu, ja mitä seurauksia sillä on sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun kanssa yhteistyötä tekevien SOTE-ammattilaisten sekä asiakkaana olleiden nuorten ja vanhempien näkökulmista tarkasteltuna?

2. Millä konkreettisilla keinoilla luottamusta lastensuojelua kohtaan voidaan rakentaa asiakastyössä ja moniammatillisessa työssä?

Tutkimuksessa tuotetaan ja hyödynnytetään monipuolisesti kysely- ja haastatteluaineistoja.

Hankkeen tutkijat tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen, Pirkanmaan sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Näillä alueilla toimivat lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä valtakunnallisten lastensuojelujärjestöjen ja yhdistysten edustajat osallistuvat aineiston keruun suunnitteluun ja alustavien tutkimustulosten arviointiin sekä luottamusta rakentavien toimintatapojen muotoiluun hankkeen aikana järjestettävissä työpajoissa

Tutkimushanke on saanut sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksen (VTR) sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja se toteutetaan Helsingin ja Turun yliopistojen yhteistyönä vuosina 2024–2025.

Lisätietoja:

Eveliina Heino, VTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, dosentti, hankkeen johtaja, Helsingin yliopisto, eveliina.heino@helsinki.fi

Anne-Mari Jaakola, YTT, sosiaalityön erikoistutkija, hankkeen 2. vastuullinen johtaja, Turun yliopisto, anne-mari.jaakola@utu.fi

 

Hankkeessa työskentelevät tämän lisäksi:

Tuuli Lamponen, YTT, yliopistonlehtori, tutkija. Tampereen yliopisto.

Iida Sarin, VTK, tutkimusavustaja, Turun yliopisto

Annamari Kangas-Kalinen, VTM, projektitutkija, Turun yliopisto

Tanja Koskinen, VTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Maija Kalm-Akubardia, FM, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto